Lukijoilta

Alkoholi ei ole lääke

Vanha aihe suomalaisessa keskustelussa on ”wiinan kauhistus”, jota voidaan luonnehtia varjoksi, joka seuraa omille teilleen riistäytynyttä juomakulttuuria. Pitäisikö ongelma kieltää ja jokaisen suhtautua alkoholiin haluamallaan tavalla ?

Jos hoitoa tarvitseva henkilö hakeutuu vapaaehtoisesti saamaan apua ongelmaansa, on tarjolla useitakin vaihtoehtoja. AA-toiminta, Sininauhaliitto ja lukuisat raittiusjärjestöt sekä poliittisissa että uskonnollisissa piireissä ovat tehneet arvokasta työtä sekä tupakoinnin että alkoholin tuottamien ongelmien ehkäisyn hyväksi. Tärkeintä on nuorison keskuudessa tehty valistus- ja tukityö. Kansataloudellisesti menetetään paljon kun alkoholijuomia ja tupakkaa pidetään vaarattomina nautintoaineina. Jokaisen tupakka-askin kyljessä oleva teksti tulisi ottaa vakavasti.

Parikymmppisenä riippuvaiseksi joutuneet ovat useimmiten viisikymppisinä terveydellisesti katsoen looser-kategoriassa, jos vielä ovat elävien kirjoissa.

Koska alkoholismi on psyykkis-sosiaalinen ongelma, on päättäjien (peruspalvelu- ja sosiaalisektorilla) ryhdyttävä tehostamaan edellytyksiä alkoholin kulutuksen tehokkaaseen hillitsemiseen. Kenenkään ei tulisi jäädä ongelmineen yksin taistelemaan. Median tulisi myös entistä suuremmassa määrin tukea terveisiin elämän tapoihin liittyvää ajattelua.