Lukijoilta

Luolavuoren vanhainkodin
muutto uudelleen valmisteluun!

Kaimani Kirsti Leivo ihmetteli (TS 15.12.) päätöstä Liinahaan ja Luolavuoren vanhainkotien suunnitelluista muuttopuuhista. Olen täysin samaa mieltä hänen ja monen muun jo tässä lehdessä ihmetyksensä julkaisseen kanssa.

Itse olin äitini vaikeutuvan dementian vuoksi pakotettu siirtämään hänet juuri joulun alla 2003 Luolavuoren vanhainkotiin. Ratkaisu oli tehtävä nopeasti ja päätös oli erittäin tuskallinen. Pahimman yli pääsimme kuitenkin osaston henkilökunnan ystävällisen ja lämpimän kohtelun avulla.

Huoneet Luolavuoressa ovat pieniä, mutta jokaisella on oma huoneensa ja oma rauhansa. Osastojen kylpyhuoneet ja suihkut rakennettiin 2004–2005 ja ovat täysin ajanmukaisia. Yhteiset päiväruokailutilat ovat kodinomaisesti sisustettuja. Luolavuori sijaitsee kauniilla, rauhallisella paikalla raikkaan metsän keskellä, jossa omaistenkin on helppo ulkoiluttaa vanhuksiaan niin kesällä kuin talvellakin.

Luolavuoren tilat eivät kaikki ole uusien vaatimusten mukaisia, onhan se Turun ensimmäinen vanhainkoti, mutta hoito ja huolenpito korvaavat puutteet. Potilaat, joista useimmat ovat jo pahasti dementoituneita eivät tarvitse ympärilleen uusinta uutta, he tarvitsevat hoitohenkilökunnan ja omaisten huolenpitoa, lämpöä ja läheisyyttä. Luolavuoren vanhainkodin asukkaat tarvitsevat vanhuuteensa pysyvyyttä, tuttuja paikkoja ja hoitajia, ei enää kodinvaihtoa, joka jo kerran on tuskalla tapahtunut.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Miksi nyt sitten lähdettäisiin tähän kierrätykseen, jossa vanhuksia kierrätettäisiin toisesta vanhainkodista toiseen? Liinahaan vanhuksille tuotetaan tuskaa remontin vuoksi, mutta heidän siirtonsa on ymmärrettävää ja he pääsevät takaisin uudistettuihin tiloihin. Mutta miksi Luolavuoren vanhuksia ripoteltaisiin eri laitoksiin ympäri Turkua Liinahaan remontin vuoksi? Näihin kysymyksiin eivät virkamiehet ja päättäjät ole antaneet selkeitä vastauksia. Miksi kierrätys?

Toivon, että päättäjät palauttavat asian uudelleen valmisteltavaksi. On syytä pohtia tarkkaan Liinahaan remontin aikataulut ja asukkaiden siirrot.