Lukijoilta

Syömishäiriöisille oma psykiatrinen osasto

Kiireelliseen hoitoon hakeutuvien mielenterveyspotilaiden tilanteen luvataan paranevan, kun Tyksin psykiatrinen päivystysyksikkö avautuu helmikuussa. Samalla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun psykiatrian palvelut yhdistyvät (Yle 2.2.).

Turussa on toimiva nuoriso- ja aikuispsykiatrinen järjestelmä, mutta syömishäiriöiden hoito-osaamisessa ja hoitomahdollisuuksissa on puutteita. Ehdotan, että kaupunki harkitsisi oman osaston järjestämistä syömishäiriöpotilaille.

Turussa syömishäiriöpotilaat ohjataan ensisijaisesti avohoitoon. Kiireelliset ja välitöntä hoitoa vaativat tapaukset hoidetaan psykiatrisella kriisiosastolla. Kriisiosastolla ei voida järjestää tahdosta riippumatonta hoitoa, mikä on pidemmälle edenneissä syömishäiriöissä usein välttämätöntä.

Turussa toimii myös alle 20-vuotiaita syömishäiriöpotilaita hoitava syömishäiriöklinikka, jonne ohjataan lääkärin lähetteellä.

Osa syömishäiriötä sairastavista ei hyödy avohoidosta, muttei pääse omakustanteiseen osastohoitoon. Syömishäiriöihin keskittynyt osasto tarjoaisi tälle potilasryhmälle vaihtoehdon.

Osaston olosuhteet olisi mahdollista järjestää niin, että sairauden tyypilliset piirteet huomioitaisiin nykyistä paremmin.

Osaston asiakkaat pääsisivät myös hyötymään toipumismyönteisestä vertaistuesta heti hoitoon päästyään.

Lumi Nurmi

Opiskelija

Turun yliopisto