Lukijoilta

On vaalirahoituksessaan
puhtaitakin puolueita

TS:n tekstiviestipalstalla kirjoitettiin 27.9. että yksikään poliittinen puolue ei ole ”puhdas” vaalirahoituksensa suhteen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä puolueet voidaan jakaa vanhoihin ja uusiin puolueisiin, joiden vaalirahoituskäytännöt eroavat toisistaan. Viimeisten vuosikymmenten aikana perustetut vihreät, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset eivät ole ryvettyneet vaalirahakohussa, sillä ne ovat ilmoittaneet vaalirahoituksensa avoimesti. Niillä ei ole samanlaisia historiallisia taustakytköksiä kuin niin sanotuilla vanhoilla puolueilla, jotka eivät ole tuoneet näitä kytköksiä avoimesti esiin.

Vaalirahakohulla on erittäin myönteisiä vaikutuksia politiikkaan. Vanhojen puolueiden on tarkastettava käytäntöjään ja lisättävä avoimuutta omien rahoittajiensa ilmoittamisessa. Sekä yksittäisille lahjoituksille että kokonaisille kampanjabudjeteille tarvitaan katto, jotta voidaan puhua tasa-arvoisista ja demokratian hengen mukaisista vaaleista. Samalla on purettava muitakin politiikan rahoituksen historiallisia rakenteita, jotka on perustettu vanhojen puolueiden aikaan ja suosivat yhä näitä, vaikka poliittisessa kentässä on tapahtunut muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnissa jaettavat avustukset puoluejärjestöille.

Sekä vaaliraha että avustukset ovat tarpeellisia ja demokratiaa edistäviä asioita, mutta niiden pelisäännöistä on tehtävä niin läpinäkyviä, että jokainen äänestäjä tietää, mistä mihin raha liikkuu. Salamyhkäisellä suhmuroinnilla vahingoitetaan luottamusta politiikkaan, joka kaikesta huolimatta on kuitenkin tärkeä yhteinen ilomme.