Lukijoilta

Hoitajat ja vanhuksetko
maksumiehiksi Kaarinassa

Oli tyrmistyttävää kuulla, että Kaarinan poliittiset päättäjät suunnittelevat 10 hoitopaikan vähentämistä terveyskeskuksen osastoilta, joka tarkoittaa myös useamman hoitajan vähentämistä osastotyöstä. Säästöjä täytyy tulla 400 000 euroa.

Terveyskeskuksessa on kesän aikana ollut hiljaisempaa, mutta tilanne on tuskin pysyvä. Kun paikat ovat täynnä, potilaat joutuvat odottamaan terveyskeskuspaikkaa erikoissairaanhoidon hoivissa, mikä taas nostattaa erikoissairaanhoidon kustannuksia. Tässä mennään kyllä ojasta allikkoon.

Henkilökunnan vähentäminen tuntuu myös uskomattomalta. Äkillisen sairausloman vuoksi joku henkilökunnasta tekee melko usein kaksi vuoroa peräkkäin, koska sijaista ei saada. On ollut puhetta, että säätiö ja kotihoito tarvitsevat lisää sairaanhoitajia.

Tulee olemaan täysi katastrofi, jos terveyskeskuksen osastoilta vähennetään henkilökuntaa ja menetetään heidät naapurikuntiin. Jos hoitopaikat otettaisiin myöhemmin uudelleen käyttöön, niin mistä silloin otetaan hoitajat. Jäljellä olevat hoitajat uupuvat ja sairauslomat lisääntyvät ja mistä otetaan taas sijaiset. Hoidon taso kärsii, kun henkilökuntaa on liian vähän eli kärsijöinä ovat lähinnä vanhukset.

Koko maassa kohistaan vanhustenhoidosta ja kuinka sitä pitäisi parantaa. Kaarinan poliittiset päättäjät ovat ilmeisesti eri mieltä, koska suunnittelevat em. päätöksiä. Päätökset tehdään jo 29.9. Hyvät kaarinalaiset, toivon, että otatte joukolla pikaisesti yhteyttä päättäjiin ja saatte tämän suunnitelman kaadetuksi.