Lukijoilta

Mielen hyvinvointi tärkeää eläkeiässä

Eläkeikäisten mielen hyvinvointi on arjen pärjäämisen kulmakivi. Mielen hyvinvointi ei ole täydellistä terveyttä vaan sitä, että selviää vaivojensa kanssa eivätkä vastoinkäymiset tunnu ylipääsemättömiltä.

Mielen hyvinvoinnin tukemisen käytännöt ovat kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vielä vähäisiä.

Terveysliikunta on vakiinnuttanut sijansa fyysistä terveyttä edistävän toiminnan ytimessä, mutta mielen hyvinvointia edistävä toiminta ei ole vielä löytänyt paikkaansa. Mielen hyvinvointia edistävälle toiminnalle ei oikeastaan ole vielä muodostunut edes yhtä terveysliikuntaan verrattavaa ytimekästä käsitettä.

Järjestökentällä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeyteen on herätty viime vuosina. Hankkeissa on kehitetty toimintamalleja, jotka sopivat erityisesti ikäihmisten mielen hyvinvointia edistävään toimintaan.

Juuri järjestöissä tehdään tällä hetkellä tutkimustietoon perustuvaa, käytännön toimintaan tähtäävää kehittämistyötä. Käytännön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen on kuitenkin järjestökentällä vaikeaa, ellei peräti mahdotonta hanketyön katkonaisuuden vuoksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eläkeikäiset itsekään eivät ole noviiseja hyvinvoinnistaan huolehtimisessa, vaan heillä on elämänkokemuksen tuomaa tietoa siitä, mikä saa heidät voimaan hyvin.

Ikäinstituutissa ja Suomen Mielenterveysseurassa tekemissämme selvityksissä huomattavan moni iäkäs ihminen piti juuri mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana. Monien mielestä tärkeää oli vastuu omasta hyvinvoinnista ja omien mielen vireyttä ylläpitävien rutiinien noudattaminen.

Tärkeimpiä mielen hyvinvoinnin tukijoita olivat läheiset ystävät ja sukulaiset. Kaikilla ei kuitenkaan ole vahvaa läheisten joukkoa, jonka puoleen kääntyä silloin, kuin kaipaa tukea.

”Tärkeimpiä mielen hyvinvoinnin tukijoita olivat läheiset ystävät ja sukulaiset.”

Lähiverkostojen heikkous tai vähäisyys olikin yksi yleisemmistä huolen aiheista, sillä mielenterveyttä edistäviä ja ennalta ehkäiseviä mielenterveyspalveluita on vaikea löytää.

Mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeimmät keinot ovat ehkä yllättävänkin arkisia, ja viimeaikainen tutkimus on osoittanut aivan täsmällisiä suuntaviivoja harjoittelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi myönteisten tunteiden vaaliminen, ihmissuhteiden hoitaminen, tarkoitukselliseen tekemiseen osallistuminen ja ihmisenä kasvun tavoite.

Lista vaikuttaa itsestään selvältä, mutta sen toteuttaminen on vähintään yhtä haasteellista kuin vaikkapa helpolta vaikuttavan kunto-ohjelman aloittaminen. Toisinaan onnistuu, toisinaan apu on tarpeen.

Eri tutkimukset osoittavat myös mielen hyvinvoinnin edistämisen monitasoisuuden merkityksen. Työtä voi tehdä kaikilla tasoilla: pyrkiä vahvistamaan yksilötason elämäntaitoja, yhteisöjen keskinäisiä osallisuuden ja jakamisen mahdollisuuksia sekä kaikenikäiset huomioivaa yhteiskuntapolitiikkaa.

On hyväksyttävää todeta, että olen päässyt vähän huonoon kuntoon fyysisesti ja kaipaisin apua kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Mielen hyvinvoinnin puolella jo tuen tarpeen myöntäminen saati opastuksen saaminen on selkeästi hankalampaa.

Viime vuosien aikana vahvistunut henkisen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamisen kulttuuri ei ole vielä saanut arkisia kaikkien iäkkäiden kansalaisten saavutettavissa olevia muotoja. Tietoa ja toimintamalleja on olemassa runsaasti, tarvitaan tahtoa mielen hyvinvointia edistävän toiminnan vakiinnuttamiseen osaksi hyvinvointia edistävää yhteiskunnallista toimintaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy