Lukijoilta

Apurahansaajat eläkeloukusta

Uuteen sosiaaliturvaan oikeutettuja tutkijoita ja taiteilijoita arvioidaan olevan vuosittain noin neljä tuhatta, Varsinais-Suomessakin useampia satoja, kirjoittaja toteaa. – Kuva viime toukokuulta Varsinais-Suomen kulttuurirahaston apurahojen jakojuhlasta Akatemiatalossa.
Uuteen sosiaaliturvaan oikeutettuja tutkijoita ja taiteilijoita arvioidaan olevan vuosittain noin neljä tuhatta, Varsinais-Suomessakin useampia satoja, kirjoittaja toteaa. – Kuva viime toukokuulta Varsinais-Suomen kulttuurirahaston apurahojen jakojuhlasta Akatemiatalossa.

Apurahalla työskentelevät taiteilijat ja tutkijat saivat kuluvan vuoden alussa lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutusturvan. Apurahansaajat ovat odottaneet sosiaaliturvauudistusta pitkään. He ovat olleet viimeinen työntekijäryhmä ilman kunnollista sosiaaliturvaa.

Etenkin uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat saattaneet työskennellä apurahoilla pitkiä pätkiä. Työeläketurvaan on jäänyt näiltä jaksoilta ammottava aukko. Osa apurahansaajista on tähän asti paikannut eläketurvaansa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella, mutta vain harvat ovat sen tehneet. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on myös ollut lakisääteistä vakuutusta kalliimpi.

Lakisääteinen työeläkejärjestelmä tarjoaa apurahansaajille vanhuuseläkkeen lisäksi turvaa myös työkyvyttömyyden ja sairauden varalle. Omaisille työeläkejärjestelmästä maksetaan perhe-eläke ja ryhmähenkivakuutuskorvaus. Lakisääteinen eläkevakuutus nostaa useimmiten myös Kelan maksamien korvausten, kuten äitiys- ja vanhempainpäivärahan, määrää.

Uuteen sosiaaliturvaan oikeutettuja tutkijoita ja taiteilijoita arvioidaan olevan vuosittain noin neljä tuhatta, Varsinais-Suomessakin useampia satoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lakisääteisten vakuutusten piiriin pääsemisen edellytyksenä on, että apurahatyöskentely kestää vähintään neljä kuukautta ja että työskentelyyn tarkoitettu apuraha on vähintään 275 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi 1 500 euron kuukausittainen apuraha kerryttää viidessä vuodessa vanhuuseläkettä noin 110 euroa kuukaudessa. Kaupan päälle tulee muu työeläkejärjestelmän sisältämä turva itselle ja perheelle.

Apurahansaajan vakuutusmaksu, jonka hän itse maksaa, on noin 12 prosenttia apurahan määrästä. Vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Suurin osa apurahan myöntäjistä on korottanut tänä vuonna myöntämiään apurahoja vakuutusmaksujen verran.

Uudistus toi apurahataiteilijoille ja -tutkijoille myös lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen. Tapaturman tai ammattitaudin kohdatessa työtapaturmavakuutuksesta maksetaan hoitokustannukset ilman ylärajaa ja omavastuuosuutta. Lisäksi tapaturmavakuutuksen kautta saa tapaturmapäivärahan. Myös kuntoutus kuuluu olennaisena osana lakisääteiseen sosiaaliturvaan.

Apurahansaaja voi täydentää työajan tapaturmavakuutustaan ottamalla lisäksi lakisääteisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Näin tapaturmavakuutus on voimassa ympäri vuorokauden ja ympäri maailman.

Eduskunta päätti, että apurahansaajien eläke- ja tapaturmavakuutukset hoitaa Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). Päätös johtuu siitä, että apurahansaajien sosiaaliturva liitettiin osaksi maatalousyrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia.

Apurahansaajat saattavat ihmetellä yhteyttään maatalouteen. Apurahansaajien sosiaaliturvan ehdot kuitenkin noudattavat pitkälti maatalousyrittäjien sosiaaliturvan ehtoja. On sekä apurahansaajien että yhteiskunnan kannalta toimivaa ja tehokasta hoitaa näiden kahden ryhmän asiat samassa vakuutuslaitoksessa. Tähän asti Melan asiakaskuntaan ovat kuuluneet maatalousyrittäjät, kalastajat ja poronhoitajat. Yrittäjäasiakkaita Melalla on kaikkiaan 83 000.

Apurahansaajan pitää itse huolehtia, että eläke- ja tapaturmavakuutukset tulevat voimaan. Apurahan myöntäjällä ei ole velvollisuutta hoitaa asiaa. Kevään aikana apurahansaajat ovat jättäneet Melaan jo 1 500 vakuutushakemusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Koska apurahansaajien vakuutukset ovat lakisääteisiä, ovat ne myös pakollisia, jos apurahatyöskentely täyttää vakuuttamisen ehdot.

Jos apurahansaaja ei tee vakuutushakemusta kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta, ottaa Mela häneen yhteyttä. Jokaisen apurahansaajan etu on, että vakuutukset astuvat voimaan samana päivänä, kun työskentely alkaa. Silloin työ on alusta alkaen tapaturmaturvan piirissä.

Myös työryhmille myönnetyt apurahat kuuluvat vakuutusvelvollisuuden piiriin. Jokainen työryhmän jäsen on velvollinen tekemään oman vakuutushakemuksen Melaan, mikäli hänen osuutensa ryhmän apurahasta täyttää vakuuttamisen ehdot.

Vuosittainen työtulo on apurahansaajien sosiaaliturvan keskeinen käsite. Työtulo määräytyy apurahan määrän ja keston perusteella. Työtulon suuruuden perusteella määräytyvät kaikki vakuutuksista saatavat etuudet.

Vanhuuseläkkeen lisäksi työtulo vaikuttaa muun muassa työkyvyttömyyseläkkeen, perhe-eläkkeen, osa-aikaeläkkeen, sairaus- ja tapaturmapäivärahan sekä äitiys- ja vanhempainrahan suuruuteen.

Viestintäpäällikkö

Maatalousyrittäjien eläkelaitos