Lukijoilta

Rajaukset ja yksityistäminen
uhkaavat päivähoito-oikeutta

Mikäli lapsella on tarve päivähoitopaikkaan, osapäiväinen palvelu ei sitä täytä, toteavat kirjoittajat.
Mikäli lapsella on tarve päivähoitopaikkaan, osapäiväinen palvelu ei sitä täytä, toteavat kirjoittajat.

Turun kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja linjasi palvelun järjestämisen periaatteita. Tärkeimmiksi linjauksiksi nostettiin päivähoidon yksityistäminen ja kustannustehokkuuden hakeminen ohjaamalla lapsia yhä enemmän ns. kevyiden palveluiden, kuten leikkikoulu- ja puistotoiminnan piiriin. Päätös ei tuonut ratkaisuja laittomien päivähoitojonojen purkuun.

Turussa varhaiskasvatusta on pitkään vaivannut liian niukka rahoitus. Uuden päivähoitolain valmistelussa myös lapsen subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon on vaakalaudalla. Vajaat resurssit ja hoidon rajaukset muodostavat vakavan uhan lasten oikeuksille ja yhdenvertaisuudelle.

Työelämän epävarmuus on kasvanut; pätkä-, osa-aika- ja vuokratyöt ovat lisääntyneet. Työelämässä pitää olla valmis jatkuvaan joustamiseen, uudelleenkouluttautumiseen sekä työtehtävien, työajan ja -paikan nopeisiin vaihdoksiin.

Pienten lasten vanhempia varjostaa taloudellinen epävarmuus ja paine muuttaa perheen arjen elementtejä hyvinkin nopeasti. Näillä tekijöillä on tutkitusti vaikutuksia muutosten keskellä eläviin lapsiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tammikuussa Turku laati kirjalliset ohjeet päivähoitopaikkojen jakamisesta. Kotona olevien vanhempien lapsia olisi tullut ohjata kokopäivähoidosta lyhennettyihin hoitoaikoihin, osapäivähoitoon sekä leikki- ja puistotoimintaan. Käytännössä ohjeiden suuntaisesti on toimittu jo vuosia, mutta syntyneen kohun vuoksi niitä ei voitu nyt virallistaa – hyvä niin.

Jatkossa on huolehdittava siitä, ettei keskitetystä palveluohjauksesta muodostu välinettä, joka ohjaa todellisuudessa kokopäiväistä hoitopaikkaa tarvitsevia lapsia kevyempiin palveluihin. Mikäli lapsella on tarve päivähoitopaikkaan, osapäiväinen palvelu ei sitä täytä. Kevyet palvelut eivät tarjoa päivähoitopaikan tapaan joustoa perheiden tilanteiden muutoksiin, kuten äkilliseen lapsen hoidon tarpeen kasvuun.

Turku säästi viime vuonna kaupungin omista päivähoitopalveluista 2,9 miljoonaa euroa pitkälti siksi, ettei uusia kunnallisia päivähoitopaikkoja järjestetty. Sen sijaan lapset ohjattiin kevyempiin palveluihin ja yksityisiin päiväkoteihin. Osa jäi jonoon. Yksityisiin hoitopaikkoihin käytettiin viime vuonna 3,3 miljoonaa veroeuroa yli budjetin.

Päivähoidon yksityistämistä perustellaan valinnan vapauden lisäämisellä, mutta keiden valinnan vapaudesta on kyse, kun osa lapsista jää kokonaan ilman paikkaa? Parhaiten oikeus taataan panostamalla kunnan omaan palveluun.