Lukijoilta

Sivistys kuuluu kaikille – työvoima- ja osaajapula ei ratkea, ellei koulutusjärjestelmää saada toimimaan kokonaisuutena

MARTTIINA SAIRANEN
Suomessa vallitseva työvoima- ja osaajapula ei ratkea, ellei koulutusjärjestelmää saada toimimaan kokonaisuutena, sanoo kirjoittaja.
Suomessa vallitseva työvoima- ja osaajapula ei ratkea, ellei koulutusjärjestelmää saada toimimaan kokonaisuutena, sanoo kirjoittaja.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän ehdotus poistaa yleissivistävät opinnot ammatillisesta koulutuksesta edustaa vanhakantaista ja kapeaa käsitystä, jossa sivistyksen nähdään syntyvän vain lukiossa ja korkeakoulutuksessa ja sitä oletetaan tarvittavan vain osassa työelämän tehtävistä.

Hyvä yleissivistys ja yleiset valmiudet luovat pohjaa uuden oppimiselle, omaksumiselle ja olemassa olevan kriittiselle uudistamiselle kaikissa tehtävissä.

Ensimmäinen ammattikoulu perustettiin Helsinkiin 1899. Jo silloin tavoitteena oli sivistynyt kansalainen ja osaava työntekijä. Tuolloin opetusta annettiin 42 tuntia viikossa ja opetusohjelmaan sisältyi myös yleissivistäviä aineita: äidinkieli, laskento, luonnonoppi, kansalaistieto, ammattitalous, terveysoppi, urheilu ja voimistelu.

Maailma muuttuu ja tieto lisääntyy nopeammin kuin koskaan ja luo valtavat haasteet oppimiselle ja osaamiselle. Työelämään tarvitaan työntekijöitä, joiden osaamisessa yhdistyvät sivistys, teoreettinen ja käytännöllinen tietotaito, yleiset valmiudet eli geneeriset taidot sekä valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa yleissivistäviin ja geneerisiin taitoihin luetaan yhteiset tutkinnon osat (ns. YTO-aineet): Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen ja valinnaiset YTO-opinnot.

Hyvä yleissivistys ja yleiset valmiudet luovat pohjaa uuden oppimiselle, omaksumiselle ja olemassa olevan kriittiselle uudistamiselle kaikissa tehtävissä.

Geneerisillä taidoilla tarkoitetaan yleispäteviä taitoja ja osaamista, joita tarvitaan kaikilla elämän alueilla: opiskelussa, työelämässä ja vapaa-ajalla. Sivistyksen ja geneeristen taitojen perusta luodaan elämänpolulla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Kappas!-hankkeen tulosten mukaan opintojaan aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot päättelyssä, ongelmanratkaisussa, argumentaatiossa ja kielenhallinnassa olivat opintojaan aloittavia yliopisto-opiskelijoita selvästi heikommat. Eroa selittivät pitkälti aiempi menestys opinnoissa ja koulutustausta. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden geneeriset taidot olivat huomattavasti paremmat kuin ilman ylioppilastutkintoa korkeakouluun tulleiden taidot.

Tutkimustulosten perusteella geneeristen taitojen selkeää nivomista olisi hyvä vahvistaa ”opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin läpi opiskelijan opintopolun”.

Suomessa vallitseva työvoima- ja osaajapula ei ratkea, ellei koulutusjärjestelmää saada toimimaan kokonaisuutena. Haasteeksi nouseekin, miten rakennetaan tutkittuun tietoon ja tutkimusperustaiseen kehittämiseen perustuva yhteinen uusi oppimisjärjestelmä, joka paremmin edistää oppimista, antaa onnistumisen kokemuksia, tuottaa sivistystä ja osaamista sekä mahdollistaa jatkuvan opiskelun ja siihen motivoitumisen.

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämiselle olisi eduksi, jos sitä tehtäisiin pitkäjänteisesti ja siinä hyödynnettäisiin olemassa olevaa kasvatustieteellistä tutkimusta ja asiantuntemusta.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n hallitus

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.

Aiemmat viestit (6)

Vanhimmat ensin
Juputin
Rahalla saa osaajia
Tekijöitä löytyy, maksajia ei.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Jallu
Vast: Rahalla saa osaajia
missä on silloin vika, onko hintapyyntö liian suuri, vai eikö tarjottu tuote, siis työntekijä, vastaa ostajan,siis työnantajan, tarpeita.
Jos hintapyyntö ja tarjottulaatu kohtaavat niin eikö silloin pitäisi tulla sopimus, siis tässä tapauksessa työsopimus.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kalevi Salonen
Harvinaista, että maahanmuuttokeskustelussa mennään koulutuksen keskeiseen asemaan
Lyhytnäköisen ja haitallisen ulkomaalaisen halpatyövoiman haalimisen sijaan Suomi tarvitsee toimivan koulutusjärjestelmän.

En ymmärrä miten jotkin tahot ovat valmiita uhraamaan suomalaisen nuorison tulevaisuuden halpatyövoimaa saadakseen. Peruskoulun, ammattikoulujen ja yliopistojen opetuksen tasoa pitää nostaa niin, että niistä valmistuvien osaaminen vastaa yhteiskunnan tarpeita. Samalla päästäisiin eroon suurtyöttömyydestä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
S.F.
Maahanmuuton hallitsematon lisääminen johtaa helposti ongelmiin
"työvoima- ja osaajapula ei ratkea, ellei koulutusjärjestelmää saada toimimaan kokonaisuutena"
- Maahanmuuton lisääminen on lyhytnäköinen ratkaisu, joka ei sinällään poista työvoima- ja osaajapulan ongelmia. Se voi pikemminkin tuoda yhteiskunnalle lisää kustannuksia, jos palkkatulot ovat pienet ja epäsäännölliset. Yhteiskunta joutuu maksumieheksi tilanteessa, jossa yritys potkii halpatyövoiman tarpeettomana pois. Yritykset ajattelevat omaa ja osakkaidensa etua, ei yhteiskunnan kokonaisetua. Tähänkin tarvittaisiin kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa maahanmuuton nettovaikutukset olisi huomioitu pidemmällä aikavälillä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mankala
Vast: Maahanmuuton hallitsematon lisääminen johtaa helposti ongelmiin
Nyt kohta maahanmuutto onkin loppumassa. Kiintiöpakolaisia ei enää oteta ja Suomen kansalaiseksi ei pääse ilman yli 40 000 €:n vuosituloja.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Jallu
Sivisty kuuluu kaikille, totta.
Milloin nuori on tarpeeksi sivistynyt jotta hän voi jo opiskella myös tulevaa ammattiaan varten täysipäiväisesti.
Jokainen nuori opiskelee yleissivistystä peruskoulussa yhdeksän vuotta. Luulisi että siinä ajassa olisi jo saatu riittävät valmiudet jatkaa kukin omien halujensa mukaisesti tuota lisäsivistyksen hankintaa.
Kukaan kun ei koskaan kuitenkaan ole eikä tule ns. täysin sivistyneeksi mitä sillä sitten itse kukin tarkoittaneekaan.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.