Lukijoilta

Miksi päättäjät haluavat hankaloittaa Turun vanhusneuvoston toimintakykyä?

Vuoden 2023 alusta lukien olemme joutuneet toimimaan ilman sihteeriä, mikä on vaikeuttanut toimintaamme koko tämän alkuvuoden. Sihteerin puute on myös lisännyt kohtuuttomasti työtä puheenjohtajallemme hänen yrittäessään saada asioita eteenpäin.

Aiemmin oli kaupungin taholta käyttöömme järjestetty sihteeri, joka pääsi kaikkiin kaupungin tietoihin, joita usein tarvitsimme asioita hoitaaksemme. Nykyinen järjestöpohjalta oleva erinomainen puheenjohtaja ei näihin kaikkiin kaupungin tiedostoihin pääse käsiksi.

Vuodenvaihteessa tuli myös lisää vaikeuksia vanhusneuvoston toimintaan, kun nuorisovaltuuston 32 jäsentä saivat nyt myös heille kuuluvat kokouspalkkiot, 105 euroa miinus verot ja kokousaikoja heille myönnettiin 8–10 vuodessa.

Vanhusneuvostolta poistettiin kokousaikoja. Toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Aiemmin oli kokouksia 6–8 kertaa vuodessa, nyt on mahdollisuus vain 4–6 kertaan ja jäsenmäärää vähennettiin kahdella, ollen nyt 15 henkilöä ja seuraavassa on 13 henkilöä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Järjestöistä vähennettiin kaksi järjestöä, joka sekin on väärin, sillä heidän edustuksensa vanhusneuvostossa on erittäinkin tärkeä, koska sieltä juuri saadaan ruohonjuuritason tietoa toimintaamme varten. Vanhusneuvosto on yhteistyöelin.

Vanhusneuvostolta myös vähennettiin toimintavaroja 8000 euroa, koska ne rahat tarvittiin nuorisovaltuustolle.

Vanhusneuvostoa säätelee myös vanhuslaki ja meidän tehtävämme on valvoa, että sitä myös noudatetaan kaikin pykälin. Nyt on jo niin, että harvoin pidettävät kokoukset ovat olleet täysin riittämättömät ja siksi olemme perustaneet työvaliokunnan, joka pohjustaa kokouskäytännöt ja käsittelee kiireiset asiat, jotka eivät voi jäädä odottamaan kokousta.

Monesti vastausta tarvitaan johonkin asiaan nopeasti. Työvaliokunta hyväksyttää päätöksen jäseniltä usein sähköpostitse, mikä on usein ollut nopein tapa.

Nykyisellä kokousmäärällä ei tulla toimeen. Täysin kohtuutonta on vaatia työvaliokuntaa paikkaamaan näitä vajauksia, johon uusi toimintatapa meidät pakottaa.

On myös huomioitava ja muistettava, että työvaliokuntaan valitut tekevät kokoukset puhtaasti ”talkootyönä” saamatta edes matka- tai muuta korvausta. Esimerkiksi vuonna 2022 työvaliokunta istui kokouksissa noin kymmenen kertaa, aikaa meni 1,5–2 tuntia per kokous.

Turun kaupungin päättäjien taholta oli kyllä tyhmää asettaa nuoret ja ikääntyneet tavallaan vastakkain. Meidän ikäluokkamme on kuitenkin ollut myös kasvatusvastuussa nuorista, seuraavasta sukupolvesta. Ja heillekin on myös ikääntyminen tosiasia.

Hyvät päättäjät, antakaa vanhusneuvostolle samat toimintaedellytykset kuin sillä oli aiemminkin, jotta motivaatio ja myös kaupungin hyväksi tekemämme tärkeä työ voisivat jatkua hyvillä mielin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Muistakaa, että työ vanhusten hyväksi on lakisääteistä toimintaa.

Jouko Laakso

vanhusneuvoston varapuheenjohtaja

(ps)

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.