Lukijoilta

Taiteella on eheyttävä vaikutus – sitä pitää tuoda sinne, missä ihmiset ovat

Taide ja kulttuuri vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Vapaaehtoinen ja aktiivinen kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä kaikissa ikäluokissa.

Kulttuuriharrastukset kuten musiikki, tanssi, kuvataide, elokuvat, näyttämötaiteet, sanataide ja valokuvaus tuovat ihmisen arkielämään mielekkyyttä.

Taide- ja kulttuuritoiminnan käyttämisestä kuntouttavassa toiminnassa on pitkät perinteet. Musiikki, kuvataiteet ja kirjallisuus ovat tutkitusti eheyttäviä taidemuotoja. Kulttuuria viedään yhä enenevässä määrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Tämän suuntauksen olisi hyvä jatkua ja näkyä myös kulttuuriin ohjattujen varojen ja resurssien käytössä. Kulttuurihyvinvoinnin huomioimisella on tutkitusti isot hyötyvaikutukset sekä vanhusten että hoitohenkilökunnan arkeen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kulttuuria onkin tärkeää tuoda yhä enemmän sinne missä ihmiset ovat – osaksi ikääntyneiden hoitoa ja hoitotyötä sekä lasten ja nuorten arkea varhaiskasvatuksen ja koulujen kautta. Tämä kuuluu myös Perussuomalaisten kulttuuripoliittiseen linjaan.

Taiteen universaali kieli luo yhteenkuuluvuutta, laajentaa ymmärrystä, edistää luovuutta ja lisää sivistystä.

Mahdollisuus kulttuurin osallisuuteen ja kokemiseen kuuluu kaikille - myös heille, joiden terveydelliset, sosiaaliset tai taloudelliset olosuhteet estävät heitä käyttämästä kulttuuria.

Mielenterveyden haasteet ja nuorten pahoinvointi ovat olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon esillä. Eri taidemuodot tarjoavat lapsille ja nuorille henkistä ja pedagogista hyvinvointia.

Niiden tuottama hyvinvointi perustuu pitkälti kokonaisvaltaiseen ilmaisuun, käsillä tekemiseen, oman kehon hallintaan ja omien tunteiden purkamiseen.

Ne motivoivat, kohottavat itsetuntoa ja tuottavat onnistumisen tuntemuksia myös koulupäivän aikana lapsille ja nuorille, joille perinteiset lukuaineet voivat tuntua vaikeilta.

Taideaineet ovat tärkeä osa koulupäivää ja lisäksi erilaiset kulttuurivierailut tuovat uusia elämyksiä ja avartavat mieltä.

Taiteella on suuri voima ja mahdollisuus yhdistää ihmisiä. Taiteen universaali kieli luo yhteenkuuluvuutta, laajentaa ymmärrystä, edistää luovuutta ja lisää sivistystä, millä on aina ollut yhteiskuntaa vahvistava vaikutus.

Silvia Koski

Musiikin maisteri (ps)

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.

Aiemmat viestit (1)

Vanhimmat ensin
Harri Siivonen
Totta osittain
Kyllä, kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat olleet jo pitkään tiedossa ja olen itsekin ihan reaalimaailmassa päässyt niitä todistamaan. Mutta niitä ei pidä kuitenkaan painottaa liikaa. Mikäli esim kulttuurin rahoituksessa aletaan painottamaan pelkästään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, niin äkkiä unohtuu se, että kulttuuri/taide on myös itseisarvo. Vai jätetäänkö rannalle kaikki se kulttuuri, jonka arvoa ei voida mitata rahassa (esim hyvinvointivaikutiksina)?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.