Lukijoilta

THL tukee imetyksen edistämistä ja vauvamyönteisyyttä hyvinvointialueilla – Tavoitteenamme on, että jokainen vanhempi saa riittävästi tietoa imetyksen eduista

Turun Sanomien Puheenvuorossa 25.3. Hannakaisa Niela-Vilen toi ansiokkaasti esiin imetyksen hyötyjä ja imetyksen edistämisen tärkeyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajina voimme yhtyä niihin.

Huolimatta siitä, että hyvinvointialueilla on keskeinen rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä, kansallisilla suosituksilla on edelleen tärkeä merkitys. Niiden tarkoitus on edesauttaa palvelujen sisällöllisen tasalaatuisuuden kehittämistä. Imetyksen edistämisessä ja vauvamyönteisyysohjelman toteuttamisessa THL toimii jatkossakin aktiivisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä hyvinvointialueet ovat avainasemassa siinä, että imetyksen onnistumista tuetaan esimerkiksi neuvolapalveluissa ja synnytyssairaaloissa. Tätä työtä THL tukee eri tavoin, kuten ylläpitämällä äitiys- ja lastenneuvoloiden toimintaa tukevia suosituksia kaikille avoimessa NEUKO-tietokannassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lisäksi THL koordinoi kansallista imetyksen edistämisen seurantaryhmää ja WHO:n vauvamyönteisyysohjelmaa. Kansallisen koordinaation painopisteitä ja tavoitteita tullaan työstämään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Kansallisilla suosituksilla on edelleen tärkeä merkitys.

Tutkittua tietoa vauvaperheiden hyvinvoinnista ja imetyksen yleisyydestä saadaan säännöllisesti THL:n toteuttaman FinLapset-kyselytutkimuksen avulla.

Tavoitteenamme on, että jokainen vanhempi saa riittävästi tietoa imetyksen eduista ja tukea niin, ettei niiden puute olisi imettämisen esteenä. Toivomme, että maailman onnellisimmassa maassa asuvat myös hyvinvoivat ja onnelliset vauvat ja heidän vanhempansa.

Anu Niemi

yksikön päällikkö

Niina Peränen

tiimipäällikkö

Reija Klemetti

tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.