Lukijoilta

Elinkustannusten nousu ajaa perheitä ahdinkoon

Toimeentulovaikeudet tuntuvat monen lapsen, nuoren ja perheen arjessa. Viestejä tästä kuullaan muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelimessa, Vanhempainpuhelimessa ja kasvokkain tapaamisissamme.

Elinkustannukset ovat nousseet tuntuvasti eivätkä perheiden tulot nouse kustannusten tahdissa, vaikka joulukuun ylimääräinen lapsilisä olikin hallitukseltamme hyvä kädenojennus perheille. Taloudellinen tilanne kurittaa aineellisesti ja henkisesti entistä useampaa perhettä. Hintojen nousu on lisännyt merkittävästi lapsiperheköyhyyttä.

Sosiaaliturvajärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa. Parlamentaarinen komitea asetettiin vuonna 2020 ja sen työ jatkuu aina vuoteen 2027 asti.

MLL:n ja muiden lapsi- ja perhejärjestöjen huolena on ollut lapsiperheiden näkökulman ohuus komitean työssä. Olikin tärkeää, että sosiaaliturvakomitean valmistelutyön tueksi perustettiin keväällä 2022 lasten ja perheiden sosiaaliturva -työryhmä. Tämä työryhmä luovutti loppuraporttinsa maaliskuun alkupuolella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Työryhmä ehdotti lapsilisäjärjestelmän uudistamisen käynnistämistä, lapsiköyhyysriskin ehkäisemistä ja vähentämistä koskevan kartoituksen tekemistä sekä lapsen hoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen tukemisen parantamista. Nämä kaikki ovat kannatettavia ehdotuksia.

Köyhyys työssäkäynnistä huolimatta on Suomessa nimenomaan lapsiperheitä koskeva ilmiö.

Sosiaaliturvauudistuksessa tulee tehdä konkreettisia toimia lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi. Myös lapsiperheiden monimuotoisuus tulee huomioida nykyistä paremmin.

Työn, opiskelun ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen on myös oltava nykyistä joustavampaa. Köyhyys työssäkäynnistä huolimatta on Suomessa nimenomaan lapsiperheitä koskeva ilmiö.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomea perusturvan vähimmäismäärien, kuten vanhempainpäivärahan, liian matalasta tasosta. Perusturvan riittämättömyys lisää köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta ja siitä riippuvuutta.

Huomionarvoista on, että lapsilisien reaaliarvo on tällä hetkellä noin 40 prosenttia matalampi kuin 1990-luvun puolivälissä. Sosiaaliturvauudistuksessa onkin tärkeää sitoa lapsilisä indeksiin ja tehdä suunnitelma lapsilisän jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Perusturvan tasoa on nostettava sekä yksinkertaistettava monimutkaista etuusjärjestelmää.

Sosiaaliturvakomitea on tehnyt erilaisia malleja sosiaaliturvan uudistamisen vaihtoehdoista. Kaikkiin malleihin liittyy hyviä ja huonoja puolia, joten huolellinen vaikutusten arviointi, mukaan lukien lapsivaikutusten arviointi, on erityisen tärkeää ennen kuin päätöksiä tehdään.

Janina Andersson

MLL Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.