Lukijoilta

Psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo huolestuttaa omaisia – hoito- ja valvontavastuu kaatuu heille

JANE ILTANEN
Psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo on kirjoittajien mielestä kestämätöntä. Kun sairaalahoitoa tarvitseva potilas ei saa tarvitsemaansa apua, ympärivuorokautinen hoito- ja valvontavastuu kaatuu omaisille.
Psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo on kirjoittajien mielestä kestämätöntä. Kun sairaalahoitoa tarvitseva potilas ei saa tarvitsemaansa apua, ympärivuorokautinen hoito- ja valvontavastuu kaatuu omaisille.

Kun sairaalahoitoa tarvitseva potilas ei saa tarvitsemaansa apua, ympärivuorokautinen hoito- ja valvontavastuu kaatuu omaisille.

Suomessa on mittava mielenterveyspalveluiden hoitovaje. Nykyinen mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus, hoidon jatkuvuuden haasteet ja huutava pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista ovat johtaneet siihen, että sairastuneen läheiset joutuvat ottamaan vastuuta, joka kuuluisi ammattilaisille.

Tilanne on lisännyt merkittävästi mielenterveysomaisten kuormittumista ja moni uupuu kohtuuttoman taakan alle.

Erityisen akuutti ja mielenterveysomaisia kuormittava asia on psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo. THL:n toteuttama selvitys osoittaa, että viimeisen viiden vuoden aikana psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt 41 prosenttia ja 50 vuodessa yhteensä 88 prosenttia. Myös hoitopäivien määrä on vähentynyt ja kesto lyhentynyt. Kehityssuunta on kestämätön, sillä paikkojen määrä on jo nykyisellään aivan liian vähäinen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kun henkilöllä murtuu jalka, hän pääsee nopeasti hoitoon. Tällä hetkellä vakavaa psykiatrista sairautta sairastava henkilö voi jäädä ilman välitöntä sairaalahoitoa, vaikka se olisi hoidollisesti tarpeellista.

Tyks psykiatrian hoitoon pääsyn mediaani odotusaika vuoden 2022 lopussa oli 103 vuorokautta, yli 6 kuukautta odottaneita oli 42 prosenttia asiakkaista. Nuorisopsykiatriallakin keskimääräinen odotusaika oli yli 40 vuorokautta.

Käytännössä hoitoon pääsyn pitkittyminen tarkoittaa sitä, että sairastuneen tulee pärjätä kotona omin avuin, usein perheenjäsenen tai muun läheisen tuella. Avohoidon kehittäminen ehkäisisi osaltaan tehokkaasti potilaspaikkojen täyttymistä, tukisi sairastuneiden arkea sekä omaisten jaksamista.

THL:n toteuttama selvitys osoittaa, että viimeisen viiden vuoden aikana psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt 41 prosenttia ja 50 vuodessa yhteensä 88 prosenttia.

Hoitojärjestelmä olettaa usein automaattisesti, että omainen kantaa vastuun sairastuneesta läheisestään. Vaikka läheiset ovat tärkeä ja luonnollinen tukiverkko sairastuneelle, he eivät ole mielenterveystyön ammattilaisia. On kohtuutonta vaatia, että arjesta, työstä, perheestä ja itsestä huolehtimisen lisäksi he joutuvat ottamaan vastuun myös sairastuneen hoidosta. Valitettavasti tämä on arkipäivää monelle.

FinFamin omaiskyselyn (2021) mukaan jopa 71 prosenttia vastaajista koki, että heidän vastuunsa sairastuneen läheisen hoidosta on kasvanut. Kun hoitovastuu kasvaa, läheisten kokema huoli, stressi, uupumus ja yksinäisyys lisääntyvät.

Mielenterveysomaiset kuuluvatkin terveydelliseen riskiryhmään kuormittavan omaistilanteen vuoksi. Raskas tilanne voi helposti johtaa siihen, että myös omainen sairastuu. Jos emme huolehdi mielenterveysomaisten jaksamisesta, sairastuneita voi olla useampi.

Omaiselle tärkein tuki on, että sairastunut saa apua ja hyvää hoitoa ajoissa. Jo nyt on nähtävissä hyvinvointialueiden erilaisuus sekä lähtökohdiltaan vaihtelevat ja eri vaiheessa olevat palvelujärjestelmät. Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä tulevaisuuskestävää mielenterveyspolitiikkaa ja varmistettava kansalaisten tasavertainen kohtelu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tulevien päättäjien on huolehdittava, että asuinpaikasta riippumatta mielenterveysasiakas saa tarpeenmukaista ja vaikuttavaa hoitoa ja hänen läheisensä tarvitsemaansa tukea. Siihen heillä on oikeus.

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja tarpeenmukainen mielenterveyshäiriöiden hoito ovat investointeja tulevaisuuteen. Siksi palveluiden saatavuus on mitoitettava sen mukaan, mitä sairastuneen hoito vaatii. Nyt vastuu on väärillä harteilla.

Tiina Puranen

toiminnanjohtaja

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry.

Milla Roos

toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry.

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.

Aiemmat viestit (1)

Vanhimmat ensin
KäPy
Johtajien suunnitelmat
Entisenä ammattilaisena tohdin sanoa että kyllähän potilasta hoidettaisiin, jos se hoitavasta henkilöstöstä olisi kiinni. Mutta ei ole. Kun Turun kaupungin psykiatria fuusioitui Tyks iin, mentiin ojasta allikkoon. Sama tapahtunut nyt TAYS ssa. Työntekijöiden näkemyksiä ei kuunneltu eikä haluttu kohdata. Johtamiskulttuuri kuuleman mukaan käskyttämistä nykyään. Hienoja suunnitelmia paperilla on. Vaan ei minkäänlaista henkilöstön kuulemista. Henkilöstö tuo potilaiden ääntä esille. Turussa mielenterveyspalvelut tulevat heikentymään osaajapulan vuoksi. Eipä henkilöstöä haluttu kouluttaakaan aikanaan. Nyt on tärkeää löytää vaan diagnoosi. Vapaaehtoistyössä huomannut miten kerran kuukaudessa avohoito voi hoitaa. Sehän on liian vähän. Mutta kun kuulee tuota systeemiä, ei ehdi tavata ihmistä. On niin paljon töitä. Surullista nähdä vanhoja tuttuja joista imetty koko motivaatio olla alalla. Sinnittelyä. Eihän sellainen hoitaja voi potilasta hoitaa joka on johtamiskulttuurin uhri. Jonku pitäisi tarkastella jaksamista
Ei taida kiinnostaa. Kohta on henkilöstö hoidon tarpeessa
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.