Lukijoilta

Monialaista valtion aluehallintoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

RIITTA SALMI
Aluehallintovirastojen yhteinen näkemys on se, että valtion aluehallintoa voidaan kehittää vastaamaan julkisen talouden ja toimintaympäristön haasteita, mutta lakkauttaa sitä ei voi, sanoo kirjoittaja.
Aluehallintovirastojen yhteinen näkemys on se, että valtion aluehallintoa voidaan kehittää vastaamaan julkisen talouden ja toimintaympäristön haasteita, mutta lakkauttaa sitä ei voi, sanoo kirjoittaja.

Elämme maailmassa, jossa moni asia on toisin kuin vielä muutama vuosi sitten. Yhteiskuntaamme muuttavat tekijät ovat aiempaa moniulotteisempia ja vaativat joustavuutta.

Muutospaineet ja odotukset kohdistuvat myös julkishallintoon, jossa aluehallinnon työn vaikuttavuus perustuu paikallisten olosuhteiden tuntemukseen ja asiantuntijoiden laajaan yhteistyöhön.

Valtion aluehallinto koostuu kuudesta aluehallintovirastosta, viidestätoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Me aluehallintovirastoissa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elinympäristöä alueilla. Toimimme valtakunnallisesti ja poikkihallinnollisesti kahdeksan eri ministeriön hallinnonalan tehtävissä.

Hyvinvointimme kivijalkoja ovat demokratia, osaaminen ja yrittäjyys sekä paikalliset verkostot. Näiden perusasioiden ympärille on rakentunut myös Suomen menestys.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Viranomaisten aluetuntemus ja alueellinen yhteistyö päätöksenteossa edistävät luottamusta julkiseen hallintoon, parantavat osallisuuden kokemista alueilla ja sitä kautta myös ylläpitävät yhteiskuntarauhaa. Aluehallintovirastojen monialaisuus, alueellinen läsnäolo ja toimivalta auttavat meitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla alueemme asukkaiden ja yritysten – asiakkaidemme – parhaaksi.

Ylläpidämme jatkuvasti tilannekuvaa, joka kattaa alueemme sisäisen turvallisuuden, talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden, väestön toimintakyvyn ja palvelut sekä henkisen kriisinkestävyyden.

Varautuminen mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin edellyttää tiivistä alueellista yhteistyötä, jossa ovat mukana niin puolustusvoimat, viranomaiset ja kunnat kuin kolmas sektorikin. Aluehallintovirastojen vastuulla on näiden tahojen varautumisen yhteensovittaminen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen.

Tässä roolissamme ylläpidämme jatkuvasti tilannekuvaa, joka kattaa alueemme sisäisen turvallisuuden, talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden, väestön toimintakyvyn ja palvelut sekä henkisen kriisinkestävyyden. Lisäksi tuemme erityisesti kuntia huoltovarmuus- ja varautumisasioissa sekä valmiussuunnittelussa, muun muassa järjestämällä alueellisia valmiusharjoituksia.

Näin vaalikeväänä käydään jo keskustelua hallitusohjelman tavoitteista ja julkisen hallinnon rakenteista. Aluehallintovirastojen yhteinen näkemys on se, että valtion aluehallintoa voidaan kehittää vastaamaan julkisen talouden ja toimintaympäristön haasteita, mutta lakkauttaa sitä ei voi. Vahva julkinen hallinto, joka tunnistaa oman alueensa erityispiirteet, luo alueellisesti vakautta, turvallisuuden tunnetta ja kriisinsietokykyä sekä uskoa tulevaisuuteen.

Aluehallintovirastojen ylijohtajat luovuttivat helmikuun lopussa kuntaministeri Sirpa Paaterolle yhteisen tulevaisuuskatsauksensa ”Suomen puolesta, yhdessä ja lähellä”. Tulevaisuuskatsauksen tavoitteena on antaa päättäjille kattava kuva valtion aluehallinnon toimintaympäristön nykytilanteesta. Se painottaa valtion monialaisen ja ihmistä lähellä toimivan aluehallinnon tärkeyttä sekä luo näkymiä tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarjota yhä parempaa palvelukykyä alueilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kestävä tulevaisuus syntyy toiminnasta ja yhdessä tehden – ihmisten kanssa.

Leena Räsänen

ylijohtaja

Lounais-Suomen aluehallinto-virasto

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.

Aiemmat viestit (4)

Vanhimmat ensin
Sivustaseuraaja
Surt sa räven om rönnbär
Onko nyt meneillään joku valtion hallintojen ja virastojen (lue virkamiesten) selitysviikko, jolloin jokaisen tulee kertoa heidän tarpeellisuudestaan suomalaisessa yhteiskunnassa – miksi he tekevät mitä tekevät ja miksi maailma pysähtyy ilman heitä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mankala
Tsaarinaikana perustettu
Vahva aluehallinto Suomessa on Venäjän vallan aikaista perintöä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
AKurkinen
yrityksiä tarvitaan
Toimivat yritykset ja yrittäjyyteen kannustava järjestelmä on koko yhteiskunnan kivijalka ! Ilman toimivia, vaikkakin vasemmiston parjaamia, yrityksiä meillä ei ole varaa mihinkään, ei edes demokratiaan ! Se on nähty !
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mankala
Vast: yrityksiä tarvitaan
Ei vasemmisto parjaa toimivia ja veronsa maksavia yrityksiä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.