Lukijoilta

Varhaiskasvatuksen kriisiä voidaan helpottaa henkilöstön yhdenvertaisella kohtelulla

Varhaiskasvatukselle on asetettu 10 erilaista tavoitetta. Näitä ovat muun muassa lapsen pysyvien vuorovaikutussuhteiden turvaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä ohjaaminen eettisesti vastuulliseen toimintaan ja toisten kunnioittamiseen.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa tulee toimia yhdessä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että päiväkodin henkilöstöllä on erilaista ammatillista tietoa ja taitoa. Henkilöstön tehtävä- ja vastuunjaon tulee olla selkeä, ja siinä on hyödynnettävä kaikkien osaamista. Varhaiskasvatuksessa tarvitaankin pedagogisen osaamisen lisäksi sosiaalipedagogista osaamista ja sosiaalihuollon asiantuntemusta.

Sosionomin osaaminen painottuu erityisesti sosiaalipedagogiseen osaamiseen, missä erityisesti lapsen kasvun ja kasvatuksen sosiaalinen luonne korostuu. Osaamisen alueena ovat muun muassa ne inhimillisen kasvun prosessit, joiden kautta ihminen saavuttaa yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Asiantuntijuus näkyy erityisesti sosiokulttuurisina taitoina ja osallistavana toimintana.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Varhaiskasvatuksen ammattilaisryhmien vastakkain asettamisen sijaan päättäjien tulisi tehdä yhdessä kestäviä päätöksiä huomioiden erilainen päiväkodeissa tarvittava osaaminen.

Lapsen oikeus on laadukas varhaiskasvatus, jossa jokaisessa lapsiryhmässä on moniammatillinen, korkeakoulutetuista ammattilaisista koottu kasvatusyhteisö. Moniammatillinen työtapa turvaa lapsen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä, yksilöllistä kasvua ja lapsen oikeuksien toteutumista parhaiten.

Työvoimapulasta kärsivä varhaiskasvatusala ei nykytilanteessa ole veto- ja pitovoimainen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisryhmien vastakkain asettamisen sijaan päättäjien tulisi tehdä yhdessä kestäviä päätöksiä huomioiden erilainen päiväkodeissa tarvittava osaaminen.

On olennaista tunnistaa, että varhaiskasvatus on myös sosiaalihuollon palvelu ja meillä on olemassa runsaasti korkeasti koulutettuja sosiaalihuollon ammattilaisia, joiden osaamista kaivataan päiväkoteihin ympäri Suomen.

Vuodesta 2030 alkaen korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien osuuden tulee olla vähintään kaksi kolmasosaa koko päiväkodin henkilöstöstä. Tämä on hyvä kehityssuunta.

Nyt tulee varmistaa, että samantasoisen tutkinnon suorittaneita kohdellaan yhdenvertaisesti niin tehtäväkuvien kuin vastuiden määrittelyssä ja palkkauksessa. Lisäksi kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille tulee mahdollistaa selkeät, joustavat koulutuspolut erilaisiin varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Hanna-Leena Laitinen

erityisasiantuntija, YTM sosiaalityöntekijä

Marjo Varsa

työelämäasioiden päällikkö, sosionomi (AMK)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:stä

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.