Lukijoilta

Perustuslakia on muutettava oikeusvaltion vahvistamiseksi – demokratian vastaisten voimien valtaantulon riskiin on varauduttava myös Suomessa

Suomi sijoittuu kansainvälisissä oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskevissa vertailuissa varsin korkealle. Demokratian vastaisten voimien mahdollisen valtaantulon riskiin on kuitenkin syytä varautua myös Suomessa.

Oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeudet tarvitsevat toinen toisiaan toteutuakseen. Vahva oikeusvaltiojärjestelmä on ihmisoikeuksien suojelun ja yksilöiden oikeuksiin pääsyn kannalta välttämätön. Demokraattisten valtioiden koko perusta on vaarassa, jos oikeusvaltion edellytykset eivät toteudu.

Vaikka oikeusvaltioperiaate on yleismaailmallinen, sitä on täsmennetty ja konkretisoitu erityisesti Euroopan neuvoston toimesta. Viime vuosina on myös eri puolilla Eurooppaa tehty räikeitä oikeusvaltioperiaatteen vastaisia päätöksiä, eikä Suomi ole irrallaan tästä kehityksestä.

Suomen perustuslaki on 2000-luvulla voimaan astuneena verrattain tuore. Silti se sisältää joitakin heikkouksia, joiden osalta oikeusvaltion kriisinkestävyyttä tulisi vahvistaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suomessa oikeusvaltion rakenteet on turvattava ensinnäkin vahvistamalla perustuslaissa oikeudenhoidon toimijoiden riippumattomuutta sekä tehostamalla oikeusprosesseja. Tällä hetkellä tuomioistuinlaitoksen kokoonpano ja tuomarien nimittäminen on tavallisen lain varassa. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamiseksi perustuslakia tulisikin täydentää esimerkiksi tuomareiden nimittämisjärjestelmän ja ylimpien tuomioistuinten koon osalta.

Lisäksi perustuslakia on muutettava niin, että tuomioistuinten on mahdollista yksittäisissä soveltamistilanteissa lain ja perustuslain säännöksen ristiriitatilanteessa antaa etusija perustuslain säännökselle. Tämä tarkoittaa, että perustuslain etusijaa koskevasta säännöksestä on poistettava tavallisen lain ja perustuslain välisen ristiriidan ilmeisyyden vaatimus.

Tällä hetkellä tilanteessa, jossa EU-oikeus tai kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat ristiriidassa Suomen lain kanssa, on pelkkä ristiriita riittävä peruste tavallisen lain säännöksen soveltamatta jättämiselle. Tuomioistuimilla on siten nykytilanteessa heikommat edellytykset varmistua perusoikeuksien toteutumisesta kuin sillä on vastaavissa EU-oikeuden ja ihmisoikeusnormien soveltamisen tilanteissa.

Oikeusvaltion riippumattomuus ja kansalaisten luottamus siihen ovat suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Vahva oikeusvaltio suojaa kansalaisia vallanpitäjien mielivallalta ja kaikenlaiselta syrjinnältä. Siksi oikeusvaltiota tulee suojata mahdollisilta demokratian vastavoimilta täsmentämällä sen ydinelementtejä perustuslaissa.

Martta October

vaikuttamistyön johtaja

Ihmisoikeusliitto

Niko Jakobsson

pääsihteeri

Asianajajaliitto

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.

Aiemmat viestit (7)

Vanhimmat ensin
S.F.
EU suomalaisen demokratian uhkana
"Tällä hetkellä tilanteessa, jossa EU-oikeus tai kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat ristiriidassa Suomen lain kanssa, on pelkkä ristiriita riittävä peruste tavallisen lain säännöksen soveltamatta jättämiselle"
- Eli EU-laki menee Suomen lain yläpuolelle. Eikö tämä juuri ole uhka oikeusvaltioperiaatteelle ja demokratialle? Jos EU-laki sanoo, että Suomen pohjavedet ovat EU:n omaisuutta tai että Suomen osuus sijoitettavista pakolaisista on 10 miljoonaa, niin meidän on vain kiltisti nieltävä nämä päätökset?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Sivustaseuraaja
Vast: EU suomalaisen demokratian uhkana
Ja ne loputkin rippeet vie puoluekuri.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mankala
Vast: EU suomalaisen demokratian uhkana
Ei EU-laki voi sanoa sellaista, että esimerkiksi Suomen pohjavedet kuuluisivat EU:lle. Jotain rajaa näille rinnastuksille!
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Ari Hyvönen
Niin
Valitettavasti meillä tämä oikeusvaltiokiihkoilu tarkoittaa tavallisten kansalaisten oikeuksien sivuuttamista ja sen sijaan kaikkien rötöstelijöiden "oikeudet" nostetaan kaiken yläpuolelle. Bryssel on myös nostettu maassamme määräävään asemaan ja kansallinen asioidenhoito ja oikeuskäsitys on heitetty romukoppaan.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Antsu
Vast: Niin
Nyt äänestä ja vaikuta että mainitsemasi epäkohdat saadaan ehkä korjattua.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mankala
Vast: Niin
Vain PS ajaa Suomen eroa EU:sta.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
S.F.
Tekninen huomautus
"Suomen perustuslaki on 2000-luvulla voimaan astuneena verrattain tuore."
- Käytännössä tuolloin yhdistettiin neljä erillistä vanhaa perustuslakia yhdeksi kokonaisuudeksi. Liikkeelle ei siis suinkaan lähdetty tyhjältä pöydältä. Ja aiempia lakejakin on matkan varrella päivitetty.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.