Lukijoilta

Raisioon tulisi kehittää yhteisöllistä asumista vähentämään yksinäisyyttä ja turvattomuutta

Vuonna 2021 oli Raision asukkaista 23,4 prosenttia yli 64-vuotiaita. Yksin-asuvia yli 64-vuotiaita oli 2 000. Korona on lisännyt yksinäisyyden tunnetta ja turvattomuutta, eristänyt yhteiskunnasta ja sairastuttanut. Moni ikäihminen on menettänyt sosiaalisen verkostonsa.

Iän myötä huoli omasta asumisesta lisääntyy. Samoin kasvaa keski-ikäisten huoli omista vanhemmistaan.

Kotikäynneillä saa kyllä ruokaa ja siivousta ja muutakin tukea, mutta yksinäisyyteen ja eristäytymiseen niistä ei ole lääkkeeksi. Ongelmaan on tartuttava nopeasti, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa Raisiossakin.

Ratkaisu asiaan voisi olla niin sanottu välimuotoinen eli yhteisöllinen asuminen, mikä olisi palvelutaloasumista kevyempi muoto. Yhteisöasumiseen voisi hakeutua vaikka ystäväporukalla. Se voisi olla osaltaan vastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden torjumiseen. Yhteinen tilankäyttö tällaisessa kohteessa tarjoaisi asukkaille sosiaalisen kohtaamisen ja yhdessä harrastamisen luontevan ympäristön siten, että tarjolla on aina myös omaan asuntoon vetäytymisen mahdollisuus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yhteisöasumiseen voisi hakeutua vaikka ystäväporukalla. Se voisi olla osaltaan vastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden torjumiseen.

On tärkeää, että laajennamme asumismuotojen kirjoa ottamalla mukaan yhteisöllisen asumisen. Esimerkkejä Suomessa on jo runsaasti. Asukkaiden ja kaupungin kannalta palvelujen tuottaminen yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Yhteisöllinen asuminen ei korvaisi muita senioriasumisen muotoja eikä siinä tarkoituksena ole ohjata yhteisöllisyyttä korostavan asumisen piiriin ketään, jolla ei ole siihen omaa motivaatiota. Raisiossa on kuitenkin ilmennyt suurtakin kiinnostusta edellä mainittuun asumisen muotoon.

Keskustan Raision kuntayhdistys haluaa lisätä ikääntyneiden asumisen laatua nimenomaan tarjoamalla rakenteellisia ratkaisuja laajasti tunnistettuun vanhusten yksinäisyyden ongelmaan. Sivutuotteena on mahdollisuus luoda ikääntyneiden tukipalveluille uusia toimintamalleja.

Asumisen kehittämiseen tarvittaisiin enemmän ikääntyneiden omien asumiskokemusten huomioimista. Yhteisöasuminen edistäisi myös kaupungin tavoitteita tuottaa laadun ja kustannusten suhteen parempia palveluja.

Raision Keskusta

Tämä viestiketju on suljettu uusilta viesteiltä.