Kirjoittajavieras

Vastuukuntamalli ei Varsinais-Suomeen sovi

Olavi Ala-Nissilä
Olavi Ala-Nissilä

Sosiaali- ja terveysalan uudistusta on rakennettu kuntarakenteen ja suurkuntien pohjalle. Tämä lähtökohta törmää paitsi perustuslaillisiin myös käytännön ongelmiin.

On esitetty, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hajoaisi kolmeenkin sote-alueeseen. Kunnat jaettaisiin isoihin ”isäntäkuntiin” ja ”renkikuntiin”. Palvelut järjestäisi iso vastuukunta ja maksajakunnat maksaisivat vastuukunnalle palveluista.

Uudistukseen liittyen kuntarakennetta aletaan nyt selvittää maakunnassamme siten, että Turun selvitysalueeseen ainakin aluksi kuuluisi 17 kuntaa. Siinä on himmeliä kerrakseen!

Kuntarakenneselvitys myös rikkoo seutukuntien rajat Loimaan seudulla ja Vakka-Suomessa ja maakuntarajankin Vakka-Suomessa. Kuitenkin seutukuntajako on ollut Varsinais-Suomessa toimiva ja se muodostaa myös EU:ssa oman yksikkönsä.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen uudistamista kyllä tarvitaan, jotta voidaan vastata lisääntyvien tarpeiden ja kuntatalouden haasteisiin. Asiantuntijoiden mukaan kuitenkin pitäisi lähteä liikkeelle ensi vaiheessa nykyisestä terveys- ja sosiaalipalvelujen monikanavaisesta rahoituksesta kohti yksikanavaista ja yksinkertaista rahoitusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Näin sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoitetut rahat saadaan nykyistä tehokkaampaan ja asiakkaan hyvinvointia paremmin edistävään käyttöön. Sen jälkeen on tärkeää rakentaa uudistusta siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden laatu ja saatavuus voidaan turvata ja hoitojonoja purkaa.

Kyse on tehokkaasta palvelutuotannosta ja terveys- ja sosiaalipalvelujen integraatioista ja palveluprosessien hyvästä johtamisesta.

Hallinnon osalta uudistus on järkevää rakentaa sairaanhoitopiirin eli maakunnallisen kuntayhtymäyhteistyön pohjalle.

Sairaanhoitopiirin ja maakunnan pohjalle rakentuvassa uudistuksessa on tarvittava laajuus. Sairaanhoitopiirin tehtäviä siis vain laajennettaisiin koskemaan osin myös perusterveydenhuollon ja vaativan sosiaalitoimen palveluihin.

Kuntalaisille uudistus onnistuessaan näkyisi muutoksena parempaan.

Jonot lyhenisivät, pompottelu luukulta toiselle vähenisi ja potilastiedot kulkisivat nykyistä paremmin paikasta toiseen, kun tietojärjestelmät saadaan yhtenäistettyä. Eurot tulevat tehokkaampaan käyttöön ja säästöjä syntyy.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on keskussairaalan ohella hyvin toimivat ja tehokkaat aluesairaalat. Niiden nykyisten palvelujen ja olemassa olevien tilojen, resurssien ja osaamisen tehokas hyödyntäminen on järkevää. Aluesairaaloiden tulee todella olla toimiva osa tulevaisuuden sote-palvelutuotantoa.

Jokaisella kunnalla, jolla säilyisi edelleen tärkeä rooli, tulee olla maakuntatasolla valtaa, eikä kuntia pidä jakaa isäntiin ja maksumiesrenkeihin. Jokaisen kunnan tulisi säilyttää oma päätösvaltansa mahdollisiin kuntaliitoksiin.

Ainakin Keski-Suomessa, joka on kuntarakenne- ja sote-uudistusten vastuuministerien Henna Virkkusen (kok) ja Susanna Huovisen (sd) oma maakunta, on päädytty sairaanhoitopiirin eli maakunnan pohjalta rakennettavaan sote-yhteistyöhön!

Erityisesti Varsinais-Suomessa on tärkeää ymmärtää seudullisuuden ja maakunnallisen yhteistyön arvo ja mahdollisuudet.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy