Lukijoilta

Hoitajapulako ongelma?

Varmasti se on osa ongelmaa, mutta niukat resurssit vaativat niiden käytön optimointia ja hallinnointia henkilökunnan ja potilaiden hyväksi. Lauantainen käynti Tyksin poliklinikalla antoi aihetta pohtia parannusta nykykäytäntöihin.

Turhia poliklinikkakäyntejä ei tarkkaan ottaen ole. Potilaan hoidon tarve on henkilökohtainen tunne vakavasta tilasta, johon tarvitaan asiantuntijaa. Potilas ei itse voi määritellä tilaansa, se on terveydenhuollon vastuullisten tehtävä.

Pysyvä ohje saattajien poistamisesta lääkärin vastaanoton odotussalista vaikuttaa nykytilanteessa oudolta eikä sellainen ole kaikilla osastoilla käytössä. Rähinöivän omaisen tai huumeissa rähjäävän poistamiseen on omat järjestyksenvalvojat, mutta hoidon kannalta tärkeän saattajan ulosajo tuntuu perusteettomalta.

Tilojen käyttäjämäärää ei ole rajoitettu ja henkilökohtaisesta suojauksesta annetut ohjeet riittävät pandemian nykyisessä vaiheessa turvaamaan tartunnoilta, kunhan huolehditaan turvaväleistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Pysyvä ohje saattajien poistamisesta lääkärin vastaanoton odotussalista vaikuttaa nykytilanteessa oudolta.

Mielestäni saattaja on hyvä tuki potilaan hoidolle. Se parantaa tiedon saantia ja ohjeiden välittämistä kotihoitoon. Se lisää potilasturvallisuutta odotustiloissa ja potilaan turvallisuuden tunnetta pitkäksikin venyneessä odottelussa. Näillä on merkitystä hoidon tuloksellisuudelle.

Saattajan läsnäolo riippuu toki potilaan luvasta, ei siitä, poistetaanko potilaan pyytämä saattaja sairaanhoitajan ukaasilla paikalta.

Koska kysymys on hallinnollisesta toimintaohjeesta, on syytä pohtia sen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutuksia potilaan hyvään hoitoon. Kaikki tavat edistää hoitotapahtumaa henkilöstöpulan aikaan ovat priorisoinnissa ensisijaisia. Olisiko pohdinnan paikka muuttaa hallinnollista päätöstä, jolle ei järkevää syytä löydy?

Antti Jääskeläinen