Lukijoilta

Radikalisoitumiseen Somaliassa puututtava

Kirjoittajan mukaan Nairobin ostoskeskushyökkäyksestä vastuun ottanut Al-Shabaab ryhmittymä katsoo YK:n ja Afrikan Unionin tuen Somalian hallitukselle olevan todellista Islamia uhkaava Troijan hevonen.
Kirjoittajan mukaan Nairobin ostoskeskushyökkäyksestä vastuun ottanut Al-Shabaab ryhmittymä katsoo YK:n ja Afrikan Unionin tuen Somalian hallitukselle olevan todellista Islamia uhkaava Troijan hevonen.

Nairobin ostoskeskushyökkäyksestä otti vastuun Somalian Al-Shabaab ryhmittymä. Terroristiliikkeeksi laajasti luokiteltu Al-Shabaab taistelee Somalian hallitusta sekä Afrikan Unionin rauhanturvajoukkoja vastaan Somalian sisällä, mutta sillä on myös toimintaa ja kannatusta maan rajojen ulkopuolella.

Hyökkäyksen tekijät pyrkivät valitsemaan kohteekseen muita kuin muslimeja. Tämä kertoo Al-Shabaabin uskonnollisesta identiteetistä. Se katsoo, että kansainvälisen yhteisön kuten YK:n ja Afrikan Unionin tuki Somalian hallitukselle on todellista Islamia uhkaava Troijan hevonen, jolloin aseellisesta vastarinnasta tulee somalien pyhäsota. Westgaten ostoskeskuksessa kuoli myös muslimeja. Näin ollen isku kosketti laajasti kaikkia uskonryhmiä.

Valtaosa Somalian uskonnollisista johtajista ja kansasta sanoutuu irti Al-Shabaabin ideologiasta. Somalien islamintulkinta on laajasti maltillista ja Al-Shabaabin edustama radikaali suuntaus on Somalialle vieras ja pienen, mutta vaikutusvaltaisen ydinjoukon edustama islamintulkinta.

Huolimatta Al-Shabaabin sotilaallisista tappioista sekä vähenevästä merkityksestä somalien keskuudessa, on se edelleen vakavasti otettava sotilaallinen ja ideologinen ryhmittymä. Tärkeä kysymys on, miksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Syitä voidaan hakea sekä Somalian sisältä että ulkopuolelta. Yli kaksi vuosikymmentä kestänyt ja edelleen jatkuva sisällissota, ulkovaltojen intressit ja niiden aseelliset väliintulot sekä ratkaisemattomat klaanikonfliktit ovat merkinneet Somalian yhteiskunnan perusrakenteiden murtumista.

Somalia on maailman haurain valtio, jossa suuri osa kansalaisista ei koe keskushallinnolla olevan mitään merkitystä heidän elämässään. Somalian nuoret ovat valitettavan usein tilanteessa, jossa ainoa heille tarjottu työkalu on Kalashnikov. Vaihtoehtojen puute, näköalattomuus tulevaisuuden suhteen, sekä tarve saada edes pieni toimeentulon lähde pitää Al-Shabaabin voimissaan Somalian sisällä. Sillä on myös ideologisia seuraajia maan ulkopuolella.

Maahanmuuttajanuorien radikalisoituminen on tuttu ilmiö monesta länsimaasta. Ilmiö ei kosketa vain somalitaustaisia nuoria tai kumpua yksinomaan islam-kristitty vastakkainasettelusta. Esimerkkinä Syyria, jossa vastakkain ovat muslimiryhmittymät. Silti konflikti vetää pientä joukkoa länsimaiden maahanmuuttajia sekä kantaväestöä mukaansa.

Länsimaat ja Afrikan hallitukset ovat kovan paineen alla, jotta Nairobin terrori-iskuun vastataan sotilaallisesti. Myös länsimaisen tiedustelukoneiston haavoittuvuuden paljastuminen kutsuu voimatoimia.

Sotilaalliset ratkaisut Al-Shabaabin kukistamiseksi eivät kuitenkaan tule onnistumaan. Heikentyvälläkin Al-Shabaabilla tulee olemaan pitkään kyky yksittäisiin terrori-iskuihin, niin Somaliassa kuin sen ulkopuolellakin. Sotatoimet varmistavat, että polarisaatio heidän ja meidän välillä jatkaa voimistumistaan Somalian sisällä, maahanmuuttajaväestön keskuudessa sekä myös länsimaiden kansalaismielipiteessä. Radikalisoitumisen juurisyihin on puututtava ja todellinen rauhandialogi aloitettava.

Suomen somalitaustaisten maahanmuuttajien panos synnyinmaansa rauhan- ja kehitystyölle on monin verroin merkittävämpää kuin Al-Shabaabin sympatisoijien kielteiset toimet. Myönteistä on myös Suomen rauhanvälitykseen tehdyt kansalliset panostukset, jotka luovat kanavia puuttua radikalisoitumiseen ja sen ehkäisyyn.

Kirkon Ulkomaanapu ja Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestö OIC työskentelevät tiiviisti yhdessä löytääkseen ratkaisuja uskonnolliseen radikalisoitumiseen Somaliassa, Pohjois-Afrikassa sekä Lähi-idässä. Samalle työlle on tilausta länsimaissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Työ vastuullisen hallinnon kapasiteetin kehittämiseksi kasvattaa merkitystään Somaliassa. Ulkomaanapu ja sen paikalliset kumppanit tukevat somalien keskinäistä dialogia maan hallinnon toimintakyvyn ja vastuullisuuden vahvistamiseksi.

Klaanien ja naisryhmien osallistuminen maan kehittämiseen on tärkeää. Vaihtoehtojen tarjoaminen kansalaisille on Somalian tehtävä, mutta ilman mittavaa ja koordinoitua tukea tämä tie on liian pitkä.

Suomella on paljon annettavaa Somalialle esimerkiksi koulutussektorilla, jonka rooli radikalisoitumisen ehkäisyssä on merkittävä.