Lukijoilta

Vallan kolmijakoa ei Suomessa ole

Valtiotieteen tohtori Alpo Rusi kirjoitti (TS 20.7.) "idän trolleista", tosin vain toistellen eräiden lehtien julkaisemia väitteitä Venäjän vaikuttamisesta ulkomailla. Hänen mielestään Venäjän arvostelu Suomessa on lähes olematonta. Ehkä lehtien luku ja tv:n katselu on jäänyt vähiin.

Kauna Venäjää kohtaan on jo pitkään toistunut Rusin kirjoituksissa, joten ei siitä sen enempää. Sen sijaan viittaus Montesquieun vallan kolmijako -oppiin oli mielenkiintoinen kaikessa vanhanaikaisuudessaan. Rusi väitti, että länsimainen poliittinen järjestelmä perustuu vallan kolmijakoon. Tällähän tarkoitetaan, että on pidettävä erillään lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta eli hallinto sekä tuomiovalta. Niiden pitäisi olla toisistaan riippumattomia.

Ehkä jossain on joskus ollut tällainen vallan kolmijako, mutta ei ainakaan Suomessa. Ensinnäkin lainsäädäntö on lähes täysin hallituksen käsissä, jonka apuna on virkakoneisto ja ylimpänä EU:n koneisto. Eduskunta ei säädä itsenäisesti käytännössä yhtäkään säännöstä. Kaikki lait perustuvat hallituksen esityksiin, ja mahdolliset kansanedustajien aloitteet eivät johda mihinkään. Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta ovat siis yksissä käsissä, tarkemmin sanoen hallituspuolueiden johtajien käsissä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tuomiovalta on vielä pääosin riippumattomien tuomarien hallussa, mutta heitäkin sitoo ulkomailla EU:n hallintoelimissä päätetty tulkinta. Lisäksi Suomen tuomarit nimittää virkoihinsa yksi henkilö, tasavallan presidentti. Hänkin on osa hallintokoneistoa. Vallan kolmijakoa ei ole.

Kalevi Hölttä

oikeustieteen tohtori, dosentti