Lukijoilta

Kuntienkin kannattaa tavoitella hiilineutraaliutta

Kaupunkien ja kuntien keskustojen lämmitys hoidetaan yleensä kaukolämmöllä. Kaukolämmön tuotannossa on monia erilaisia tuotantotapoja. Kaukolämpölaitokset polttavat yleensä hiiltä, kaasua, turvetta, öljyä sekä puupohjaista haketta tai pellettiä. Näistä vähemmän saastuttavia ja uusiutuvia ovat hake ja pelletti.

Vaihtoehto, mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle, ovat kaasu- ja öljypolttimet. Nämä ovat konservoitavissa helposti ja nopeasti kokonaan käyttämään uusiutuvia biopolttoaineita. Tämä on toteutettavissa helpommin kuin liikenteessä operoivissa kulkuneuvoissa, koska polttimet ovat yleensä aina lämmitetyissä tiloissa ja uusiutuva biopolttoaine on lämmitettävissä helpommin polttoon sopivaksi.

Valtiolla on yksi hyvä keino ohjata kuntia hiilineutraaleiksi. Se on valtionosuusjärjestelmä, jossa valtio ohjaa varoja kunnille kustannuserojen tasaukseen.Tämä olisi myös hyvä järjestelmä ohjata kuntia hiilineutraalien tavoitteiden toteuttamiseen. Esimerkiksi kunta, joka on päässyt eroon omissa lämpölaitoksissaan fossiilisten, eli hiili-, kaasu-, ja öljypolttoaineiden käytöstä, saisi enemmän valtionosuusjärjestelmän kautta varoja kunnan kiinteisiin kuluihin kuin se kunta, joka edelleen käyttää fossiilisia polttoaineita.

Valtiolla on yksi hyvä keino ohjata kuntia hiilineutraaleiksi. Se on valtionosuusjärjestelmä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämänkaltainen järjestelmä kannustaisi kuntia automaattisesti parantamaan omien lämpölaitosten toimintaa.

Kunnat voivat myös omilla päätöksillään siirtyä omistamillaan kulkuneuvoilla vähäpäästöisiin ratkaisuihin, kuten sähköautoihin ja biopolttoaineilla toimiviin autoihin. Sähkökäyttöiset autot sopivat hyvin kuntien käyttöön, koska kuntien henkilökunnan päivittäiset ajot jäävät pääasiassa alle 200 kilometrin.

Eli kunnan valtuustoilla on iso rooli omilla päätöksillään ohjata Suomi hiilineutraalitavoitteeseen 2035, valtion hienovaraisella ohjauksella.

Pertti Leppänen

Lieto