Lukijoilta

Järjestöt ovat tärkeä osa ikääntyvien turvaverkkoa

Olemme menossa kohti uutta normaalia, joka tarjoaa yhteisöllisyydelle tilaa ja sosiaaliselle kanssakäymiselle mahdollisuuksia. Hyödyntäen sekä perinteiset kasvokkaiset että korona-aikana laajasti omaksutut etätoiminnan muodot tämä toiveikas aika on käytettävä tehokkaasti ikääntyvien kansalaisten hyväksi.

Korona-ajanjakso on koetellut ikääntyvien ja meidän kaikkien henkisiä voimavaroja, turhauttanut vapaaehtoisena toimivia ja eristänyt ihmisiä toisistaan. Sosiaalisten kontaktien vähyys ja paikallaan olo ovat heikentäneet ikääntyvien hyvinvointia merkittävästi.

Ikääntyvien oma toimijuus ja osallistuminen ovat merkittävässä roolissa korona-ajasta selviytymisessä.

Järjestöjen laajalla kentällä ikääntyvät toimivat itse ansiokkaasti vapaaehtoisina eri tehtävissä ja ovat vertaisina toiminnassa mukana. He saavat järjestöiltä monipuolista tukea, ohjausta ja koulutusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Erilaiset asiantuntijat, ammattilaiset ja lukuisat vapaaehtoiset ovat konkreettisesti ikääntyvien rinnallakulkijoita vahvistaen hyvinvointia ja mielekästä arkea.

Erityisesti nyt on järjestöjen ihmisläheiselle toiminnalle suuri tilaus. Tuemme tänään satoja tuhansia ikääntyviä ihmisiä ympäri Suomea monin eri tavoin. Torjumme ja lievitämme yksinäisyyttä, vahvistamme mielen hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä sekä turvaamme riittävää, konkreettista tukea.

On valitettavasti todettava, että huoli tulevaisuuden rahoituksesta varjostaa toimintaamme. Ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen on nyt ja tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Yhteiskunnan on viisasta panostaa ikääntyviin kansalaisiin ja järjestöjen työhön.

Me järjestökentän toimijat olemme ihmistä varten. "Kyllä ihminen kaipaa toisen luo."

Mielellään-yhteistyöverkosto:

Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Ikäinstituutin Säätiö, Mieli Suomen Mielenterveys, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Vanhustyön Keskusliitto