Lukijoilta

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Jori Liimatainen
Allekirjoittaneet vaativat Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa korkeakouluopiskelijoiden tilanteen vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.
Allekirjoittaneet vaativat Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa korkeakouluopiskelijoiden tilanteen vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.

Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden puuttumisen myötä itseohjautuvuuden ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [Salmela-Aro, K. & Peltonen, M (2020)].

Suomen hallitus ei ole tarjonnut tarpeellisia ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman elämän kalenterointiin tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa kokonainen sukupolvi korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista vakavista lieveilmiöistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. Kyse on rakenteellisesta, koko sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava.

Tämä kannanotto on meidän hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia.

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden opintoihin ja hyvinvointiin.

Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen osalta, opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä vuodella ilman sanktioita opintolainan hyvityksen osalta.

Toimien on kosketettava kaikkia korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle korkeakouluopiskelijalle.

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita tapauksia, joissa terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen laajentumisen jälkeen ollut miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät ole vastanneet opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan. Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta pitkiä.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi: ajanvarauspalvelu SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on todella haastavaa.

Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat tarvitsevat oman ylimääräisen budjettinsa.

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Päätöstä etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee olla joustava ja ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava linjassa päätösten kanssa. Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan vaatia tenttimään opintosuorituksia fyysisesti yliopistolla.

Jos etäopetusta päätetään jatkaa ensi syksynä, opetuksen laatuun on panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja

turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös poikkeusaikana.

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan yhtä lailla uupumuksesta kärsivät opiskelijat.

Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria aikuisia keskellä suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat ongelmat ovat meidän synkkä sukupolvikokemuksemme.

Tilanne vaatii tehokkaita ratkaisuja. Vaadimme Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.

Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa tulevaisuuden työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntaa riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista.

Miten pystymme rakentamaan yhteiskuntaa koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää?

Allekirjoittaneet järjestöt:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry, Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho ry, Aatos, Aistimus ry, Armatuuri ry, Astérix ry, Atlas ry, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry, Biopsi ry, Biosfääri ry, Blanko ry, Boomi ry, Bouffe ry, Bunsen ry, Cissi ry, Cluster ry, Cogito ry, CoMedia ry, Communica ry, Condus ry, Cortex ry, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf, Dialectica ry, Didacta rf, Digit ry, Dumppi ry, Ebe ry, Echo ry, Emile ry, Enklaavi ry, Erikeepperi ry, Fibula ry, Finanssi ry, Fobia ry, Fokus ry, Foni ry, Forum Romanum ry, Fysikerföreningen Quantum vid Åbo Akademi r.f., Fyysikkokilta ry, Germanica ry, Gieku ry, Godis ry, Hallinnoijat ry, Helix ry, Humanisticum ry, Histoni ry, Historian Opiskelijain Liitto ry, Historikerföreningen Kleio r.f., Humanitas ry, HYAL ry, Hybridi Turku ry, Iltakoulu ry, Impactus ry, Impuls rf, In Vitro Aboensis IVA ry, Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry, Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Infå vid Åbo Akademi r.f., Inkubio ry, Interaktio ry, Iskra ry, Jalot Villit ry, Johto ry, Joraus ry, Justus ry/r.f., Jyväskylän yliopiston kemistit ry, Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien aineyhdistys Pedago ry, Kamus, Kannunvalajat ry, Kanta ry, Kaplaaki Ry, Karavaani ry, Kasvo ry, Katharsis r.f., Katko ry, Keskisuomalainen Osakunta, Kimu ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomusopiskelijat, Kolmas Osapuoli ry, Koneenrakentajakilta ry, Konetekniikan kilta Machina ry, Konstruktio ry, Konteksti ry, Kopula ry, Kosmos Buran ry, Kotex ry, Kotitalouspedagogiopiskelijat ry, Kritiikki ry, Kronos ry, Kultu ry, Kääntöpiiri ry, Lex ry, Lexica ry, Linkki Jyväskylä ry, Lipidi ry, Lööppi ry, Maantieteen opiskelijat ry, Magna Carta ry, Mañana ry, Matlu ry, Matrix ry, Mentor ry, Meridiaani ry, Merkantila Klubben rf, Mikrovillus ry, Mimesis ry, M-Klubi - Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ainejärjestö, Motiva ry, Museion ry, Mythos ry, Nefa-Joensuu ry, Nikoli ry, Ohari ry, Oidipus ry, Opossumi ry, OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry, Optimi ry, Orbis ry, Origo HY ry, Oulun Arkkitehtikilta ry, Oulun Luonnontieteilijät ry, Oulun Tietoteekkarit ry, Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Oulun yliopiston kainuulainen opiskelijayhdistys Kaeno ry, Oulun Yliopiston Kemistit ry, Palladion ry, Pappagallo ry, Pareto ry, Parku ry, Patina ry, Pedaali ry, Peduca ry, Pelletti ry, Perussuomalainen Nuoriso ry, Phenomena ry, Poikkeus ry, Poligoni ry, Politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistys Valta ry, Popsi ry, Porin Kylterit ry, Praxis ry, Prosessiteekkarit ry, Putex ry, Pykälä ry, Pörssi ry, Remburssi ry, Remburssi ry, Rovaniemen Lastu ry, Saga rf, Salus ry, Sampsa ry, Sane ry, Sibelius-Akatemian laulumusiikin osaston ainejärjestö Kukko ry, Sigma-kilta ry, SIMA ry, Siniset Nuoret ry, SISTA ry, Siula ry, Skripti ry, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat Mana ry, Sosiaalitieteiden klubi ry, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, Spessu ry, Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f., Stigma ry, Stimulus ry, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f., StudOrg r.f., Stydi ry, SUB ry, Sugri ry, Suma ry, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry, Suomen Psykologian Opiskelijain liitto ry, Suomen yhteiskunta-alan opiskelijat ry, Svenska handelshögskolans studentkår, Svenska Naturvetarklubben r.f., Synapsi ry, Syntaksis ry, Syrinx ry, SYY-Helsinki ry, SYY-Joensuu ry, SYY-Kuopio ry, SYY-Tampere ry, SYY-Turku ry, Sähköinsinöörikilta ry, Sähköteekkareiden yhdistys ry, Taloustieteen Klubi ry, Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry, Tampereen TietoTeekkarikilta ry, Taso ry, Teknisluonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry, Tietojohtajakilta Man@ger ry, Tiima ry, TKO-äly ry, Tombolo ry, Transla ry, Trioli ry, Turun Auskultantit ry, Turun KY ry, Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry, Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry, Tutti ry, UDK ry, Uusien kielten opiskelijoiden ainejärjestö Verba ry, Valtio-opin opiskelijat ry, Vare ry, Varnitsa ry, Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry, Vihreät nuoret, Viikin Taloustieteilijät ry, Vostok ry, Warrantti ry, Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry, Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat Katharsis ry, Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry, Ympäristöteekkarikilta ry, Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry, Ynnä ry

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy
Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (5)

Vanhimmat ensin
Vastaa
S.F.
Kurjaa on muillakin
"selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia"
- tällä hetkellä monella on kysymys selviytymisestä eikä hyvinvoinnista. Olkaa kiitollisia, että talot ovat kuitenkin pystyssä ja vesi ja sähkö toimivat.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Laina
Vast: Kurjaa on muillakin
Kyllä nyt ihan totta yritetään selviytyä hengissä ensi syksyyn. Vastuullisesti eristettyinä, ei turhia lähikontakteja, ei biletystä eikä uskonnollista hurmaa. Jokainen elää hissun kissun toisia kunnioittaen.

Ne jotka selviävät viruksesta hengissä ovat jo hyvinvoipia, sairastuneet eivät kenties ikinä täysin parane, mutta ovat oletettavasti kiitollisia terveydenhuollolle.

Jos tuleva asiantuntija nyt jo opiskellessa uupuu, niin voi vaan kauhistus, kun työelämä koittaa.
Ottakaa ihmeessä tämä aika erikoisena kokemuksena, joka opettaa kohtaamaan tosielämän ja hallitsemaan sitä.

Opiskelijoilla on tietokoneet ja taidot käyttää niitä. Heti etäopintotunnin jälkeen yhteys kavereihin ja keskustelette opitusta oman kahvikupposenne kera.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Kaurapuuro
Vaihtotoiminta seis
Vetoan, että kansainväliset vaihdot lopetetaan, ja olisi pitänyt lopettaa uusien osalla jo maaliskuussa 2020.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Angus
Kieltämättä tilanne on ikävä, monillekin
Surettaahan tuo opiskelijoiden tuska, samoin monien muiden ryhmien ja yksilöiden.

Yhdessä suhteessa tämä koettelemus on kuitenkin hieman kevyempi kuin olisi ollut vaikkapa 50 vuotta sitten: nyt on monia, jo normaaliarjesta tuttuja, helppoja ja kuvallisiakin kaukoyhteyksiä, eli älykännykät ja some. 50 vuotta sitten oli kyllä puhelimia, mutta monessa taloudessa, kuten minun kotonani, niitä käytettiin ja ohjeistettiin käyttämään pelkästään lyhyisiin ja mielellään asiapuheluihin. Vaihtoehtona oli kirjeenvaihto, joka vaati aikaa ja rahaakin ihan eri tavalla kuin some nykyään.

Toivottavasti nykyviestinnän keinot edes hieman helpottavat ahdistusta.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Aboriginal
Nyt voi syventyä opintoihin
Ei millään pahalla, mutta kyllä korkeakouluopintoja on ennenkin suoritettu verkossa etänä, ihan omatoimisesti ja oman onnensa nojassa. Ei kukaan ole surkutellut tai kysynyt miltä tuntuu.

Suomessa saa koronapandemian aikanakin kuitenkin vapaasti ulkoilla, käydä kaupoissa ja kotona voi harrastaa. Netissä löytyy vaikka mitä kursseja ja viihdettä. Some toimii ja ihmisiä voi myös tavata, kun muistaa etäisyydet ja kokoontumisrajoitukset. Ja opiskeluaikahan pitäisi käyttää opiskeluun, eristys ei haittaa lukemista.

Ei tällaisen poikkeusajan pitäisi mielenterveyttä murentaa. Entä mitä nämä kärsijät tekevät, kun elämä tuo eteen todellisia vastoinkäymisiä ja isoja murheita?
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.