Lukijoilta

Lukijalta: Ammatillinen koulutus uudistuu työelämän mukana

Uudistuksia odottavalle vuosi tuntuu pitkälle, uuden juurtumiseen aika on kuitenkin lyhyt. Kun ammatillisen koulutuksen säädöspohjaa uudistettiin reilu vuosi sitten, luotiin puitteet modernille, joustavalle ja vaikuttavalle ammatilliselle koulutukselle.

Tavoitteena oli koulutuspalvelu, joka kohtaa opiskelijan yksilönä, vastaa työelämän tarpeisiin ja tukee jatkuvaa oppimista. Työelämän muuttuessa ammatillisen koulutuksen on muututtava mukana.

Koulutuksen järjestäjät ovat viime vuodesta lähtien uudistaneet toimintaansa. Opettajat ovat hakeneet ja rakentaneet rooliaan yhä vahvemmin työelämän kanssa yhteistyötä tekevän opettajuuden suuntaan.

Uuden lain tavoitteet eivät muutu toiminnaksi hetkessä. Työtä on tehty valtavasti, mutta vielä ei luonnollisestikaan ole onnistuttu saavuttamaan kaikkia ammatillisen koulutuksen uudistukselle asetettuja tavoitteita. Juurtuminen on kuitenkin hyvässä vauhdissa ja etenemissuunta on oikea.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ammatillisella koulutuksella on vetovoimaa. Kevään yhteishaussa toiselle asteelle haki 72 100 perusasteen päättävää ja vailla ammatillista tutkintoa olevaa. Heistä 51 prosentilla ensisijaisena toiveena oli opiskelu ammatillisessa koulutuksessa.

Kysyntää koulutukselle on myös muualta, sillä polku ammattitaidon kehittämiseen käy yhä useammin jatkuvan haun kautta. Opiskelemaan pääsee joustavasti läpi vuoden silloin, kun siihen on tarve.

Tämä palvelee erityisesti työikäisen aikuisväestön tarpeita. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jo yli puolet on aikuisia ja osuus tulee kasvamaan jatkuvan oppimisen tarpeen kasvaessa.

Jatkuva haku sekä yksilölliset tarpeet huomioon ottavat opintopolut tukevat koko elämänkaaren jatkuvaa opiskelua iästä tai taustasta riippumatta. Opiskelu voi tapahtua oppijan tarpeiden, elämäntilanteen ja edellytysten mukaisesti niin oppilaitoksen oppimisympäristöissä, työpaikoilla kuin digitaalisissa ympäristöissä.

Ammatillinen koulutus on hyvä valinta. Alkuvuonna julkaistussa ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksessa 95 prosenttia nuorista ja aikuisista opiskelijoista ilmoitti olevansa tyytyväisiä opiskelupaikkaansa. Yli 80 prosenttia vastanneista valitsisi saman paikan uudelleen.

Samaa viestiä kertovat myös ensimmäiset ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen tulokset, jotka julkistettiin maaliskuun alussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 prosenttia on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa. Opiskelijat kokivat käytännönläheisen opetuksen ja osaamisen hankkimisen työelämässä hyväksi keinoksi kehittää ammattitaitoaan.

Kehitettävää oli opiskelijoiden mielestä erityisesti siinä, miten he voisivat vaikuttaa nykyistä enemmän tutkinnon osien valintaan sekä itselleen soveltuvien oppimisympäristöjen valintaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mielikuvatutkimukseen vastasivat myös työnantajat. Työelämä arvostaa ammatillista koulutusta, mutta on huolissaan sen laadusta. Valmistuvien yksilöllisiä eroja osaamisessa, itseohjautuvuudessa ja työelämän perustaitojen hallinnassa pidettiin suurina.

Huolet on syytä ottaa vakavasti. Ydinasia on, että opiskelijat saavat tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta saavuttaakseen tavoitteena olevan osaamisen.

Jatkuvan oppimisen teemat ja työelämän murros ovat nousseet esille julkisessa keskustelussa. Ammatillista koulutusta on uudistettu palvelemaan jatkuvaa oppimista. Valmiina on joustava järjestelmä, jolla on edellytykset palvella sekä työelämään suuntaavia nuoria että työikäisiä aikuisia.

Pelkkä järjestelmä ei kuitenkaan tee tulosta, vaan tarvitaan myös resursseja toimeenpanoon. Näitä tarvitaan esimerkiksi siihen, että opiskelijan yksilölliset valinnat mahdollistuvat käytännössä, opetusta ja ohjausta on heille tarjolla tarpeellinen määrä ja työelämän tarpeisiin saadaan räätälöityjä ratkaisuja.

Mika Tammilehto

ylijohtaja

ammatillisen koulutuksen osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö