Lukijoilta

Lukijalta: Vaikuttamisessa on voimaa

Turun Sanomat uutisoi 12.5., kuinka öljy-yhtiöt kampanjoivat ilmastotoimia vastaan. Jutussa nostettiin esille suomalaisten eläkeyhtiöiden omistuksia näistä yhtiöistä. Artikkelin taustalla oli Influence Mapin selvitys öljy-yhtiöiden rahankäytöstä erilaisiin ilmastonmuutokseen liittyviin kampanjoihin.

Myös Ilmarinen tekee sijoittajan ja omistajan roolissa vaikuttamistyötä. Toisin kuin uutisessa kuvatut kampanjat, vaikuttamistyömme keskittyy positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Tämä on taloudellisesti kannattavaa: kun yhtiö kulkee ilmastoystävällisempään suuntaan, siihen sijoituskohteena liittyvät riskit pienenevät.

Joskus sijoituskohde voi vetää köyttä eri suuntaan. Lobbaamalla esimerkiksi päästöleikkauksiin tähtäävää lainsäädäntöä vastaan yritys voi kuvitella turvaavansa toimintaansa. Kansainväliset megatrendit kuitenkin kulkevat vahvasti toiseen suuntaan ja kaikilta yrityksiltä odotetaan vastuuta ilmastokysymyksissä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yhtiö, joka ei pysty vastaamaan tähän vaatimukseen, sisältää pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta merkittävän riskin. Mitä tapahtuu, kun lainsäädäntö alkaa siirtyä kielteiseksi fossiilisille polttoaineille?

Olemme tunnistaneet nämä riskit öljyyn ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien yritysten suhteen jo kauan sitten. Olemme vaikuttaneet öljy-yhtiöiden toimintaan esimerkiksi yhteistyössä muiden suurten pohjoismaisten eläkesijoittajien kanssa. Muutos vie aikaa, erityisesti yrityskulttuuriin liittyvät muutokset.

Öljy-yhtiöiden osalta viimeisten muutamien kuukausien aikana olemme saaneet monia positiivisia tuloksia. Näillä muutoksilla on yksittäisiä mediakampanjoita merkittävämpiä vaikutuksia tulevaisuuteen.

Olimme muiden osakkeenomistajien mukana tekemässä BP:n yhtiökokoukselle esitystä, jossa vaadimme yhtiötä huomioimaan strategiassaan Pariisin ilmastosopimuksen ja arvioimaan tulevia investointeja sen näkökulmasta. Lisäksi vaadimme yhtiötä asettamaan tavoitteita, joilla se saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

BP:n hallitus tukee esitystä, joten läpimenolle on erittäin hyvät mahdollisuudet!

Jos esimerkiksi Ilmarinen irtautuisi kaikista öljysijoituksista, ei tämänkaltaiselle vaikuttamiselle olisi enää mahdollisuuksia. Ilman omistusta ei voi osakkeenomistajana vaatia yhtiökokouksissa ja yritystapaamisissa muutoksia.

Jos haluaa muutosta, ei voi irtautua kaikesta ja sivurajalta arvostella ja ihmetellä, miksi mikään ei muutu. Siirtymän aikana on hyvä, että sijoittajat kannustavat ja vaativat yhtiöitä muuttumaan mahdollisimman nopeasti ja huomioimaan koko ajan paremmin ympäristöä, ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suurista öljyjäteistä Shell on jo ilmoittanut tavoitteekseen olla maailman suurin sähköyhtiö. Yhtiöt ovat siis huomanneet, että niiden on muokattava liiketoimintaansa yhä voimakkaammin kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Anna Hyrske

vastuullisen sijoittamisen päällikkö

Ilmarinen