Lukijoilta

Johdot eivät riittäneet sähkömarkkinoilla

Veikko Valtosen viikon analyysi sähkölaskusta ”Sähkölaskussa satoja miljoonia euroja ylihintaa” (TS 17.2.) kaipaa muutamia lisänäkökulmia. Vuonna 2012 sähkön tukkumarkkinahinta Suomessa oli alempi kuin kertaakaan vuoden 2007 jälkeen ja neljänneksen halvempaa kuin 2010. Silti sähkö oli keskimäärin 13 prosenttia kalliimpaa kuin Ruotsissa. Johdot Ruotsin ja Suomen välillä eivät riittäneet siirtämään Norjan ja Ruotsin silloisen poikkeuksellisen hyvän vesitilanteen tuottamaa kaikkea halpaa sähköä meille.

Lisäksi meren pohjaan Suomen ja Ruotsin välille vedetyt siirtokaapelit olivat viime vuonna usein viallisia. Tälläkin hetkellä toinen Suomen ja Ruotsin välisistä merikaapeleista on vian takia poissa käytöstä. Toteutuneet hintaerot maiden välillä aiheuttavat lisäkustannuksia, ja myös niihin varautuminen maksaa. Hintaerojen vaikeasta ennakoitavuudesta johtuen suojautuminen on kallista.

Suomalaiset ovat kuitenkin hyötyneet yhteisistä sähkömarkkinoista, vaikka siirtokapasiteettia Pohjoismaihin tarvittaisiin lisää. Yhteisten markkinoiden ansiosta Suomessakin päästään hyötymään Norjan ja Ruotsin vesivoimantuotannosta. Vaihtelevan sähköntuotannon määrän kasvaessa vesivoiman merkitys kasvaa entisestään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Valtonen epäilee sähkömarkkinoiden erikoisuudeksi sitä, että kallein tuotantotapa määrittää hinnan. Sähkön hinnanmuodostus on kuitenkin kuin suoraan taloustieteen oppikirjasta. Kauppaa käydään markkinoilla muodostuvalla tasapainohinnalla. Tasapainohinta on alin hinta, jolla tuotantoa on riittävästi kattamaan kysyntä. Avoimet sähkömarkkinat mahdollistavat sen, että vaikka sähkön kysyntä vaihtelee voimakkaasti, koko ajan sähköä tuotetaan mahdollisimman edullisesti.

”Vuoden 2012 alkupuolella vain ranskalainen maksoi sähköstä suomalaista vähemmän.”

Ongelmana on vain se, että sähkön siirron pullonkaulojen vuoksi Suomessa sähkön hinnanmuodostus on ajoittain hyvin herkkä kysynnän ja tarjonnan tasapainolle. Tiukassa tilanteessa pienikin muutos sähkön kysynnässä voi saada aikaan suuria eroja peräkkäisten tuntien hinnassa.

Tukkumarkkinahintojen vaikutus sähkön hintaan on jopa kymmenkertainen verrattuna sähkön vähittäismyyjien välisiin hintaeroihin. Tukkumarkkinoiden suuret hintaerot heijastuvat vähittäismarkkinoihin siten, että suurimmilla sähkönkäyttäjillä on ollut vaikeuksia saada sähkötarjouksia. Sähkönmyyjät ovat tukkumarkkinoihin liittyvien riskien vuoksi tulleet entistä varovaisemmiksi.

Sähkönsiirron haasteista ja suomalaisesta verotuksesta huolimatta kuluttajan sähkö on kansainvälisessä vertailussa kohtuuhintaista. Ostovoimaan suhteutettuna vuoden 2012 alkupuolella EU:ssa vain ranskalainen asiakas maksoi suomalaista vähemmän. Tulevaisuudessa sähkön hinnan edullisuus perustuu riittäviin investointeihin, toimiviin markkinoihin ja kohtuulliseen verotukseen.