Lukijoilta

Luotsauksella hallitaan
merenkulun riskejä

Turun Sanomat kirjoitti (19.10.) Stadiongrachtin onnettomuuden tutkinnasta. Artikkelissa, jonka päälähde on OTKESin raportti, oli keskeisiä puutteita ja virheitä, jotka Finnpilot Pilotage Oy haluaa oikaista.

Luotsauksen tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Lain mukaan luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana.

Turun Sanomissa kerrottiin, että Suomessa olisi omaksuttu lainvastainen väljä käytäntö luotsauksen aloittamisessa. Tämä ei pidä paikkaansa. Finnpilot Pilotage Oy toteuttaa Suomessa vuosittain noin 30 000 luotsausta.

Yhtiön toimintaa valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi apunaan Liikenneviraston VTS-järjestelmä. Viranomaiset seuraavat luotsausten aloituksia ja lopetuksia. Viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa Finnpilotin toiminnasta.

Väite lainvastaisesta väljästä käytännöstä perustuu aluksen päällikön näkemykseen. Hänen voitaneen katsoa olevan asemassa, jossa karilleajon sattuessa on eduksi lausua jotakin tällaista. Lisäksi on kohtuullista kertoa, että Stadiongracht tuli luotsipaikalle 10 minuuttia etuajassa ja jatkoi matkaansa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lehti toteaa myös, että VTS ei tiennyt luotsin aikomuksia. Finnpilotin luotsien liikkeistä tiedotetaan toiminnanohjausjärjestelmä Pilotwebin kautta. VTS:n käytössä on versio, josta luotsit näkee, juuri tällaisia tilanteita varten. Pilotwebissä oli nähtävissä, että luotsi oli ulostulevassa aluksessa ja vaihtaisi siitä Stadiongrachtiin.

OTKES toteaa raportissaan ongelmana sen, että VTS-toiminta ja luotsaus on sijoitettu eri organisaatioihin, vaikka molempien tavoite on merenkulun turvallisuuden edistäminen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy.

Finnpilot pitääkin tärkeänä VTS-toiminnan ja luotsauksen yhdistämistä samaan organisaatioon.

Tämä positiivinen ratkaisu vähentäisi merenkulun maksuja noin miljoona euroa vuodessa ja samalla voitaisiin tarjota merenkulullisia palveluita yhdestä pisteestä, vähemmällä enemmän.