Lukijoilta

Kehitysvaiheet haltuun

Eri kehitysvaiheiden ymmärtäminen auttaa käyttäytymään lasten ja nuorten seurassa oikein.
Eri kehitysvaiheiden ymmärtäminen auttaa käyttäytymään lasten ja nuorten seurassa oikein.

Lapsissa ja nuorissa on aina varttumassa uusi sukupolvi. Siksi lasten ja nuorten sisäisen kehityksen ymmärtäminen edesauttaa sitä, että suhtaudumme heihin oikein ja käyttäydymme heidän seurassaan oikealla tavalla.

Syntymästä seitsemään ikävuoteen asti, eli omiin rautahampaisiin saakka, pätee, että kaikki mitä lapsi näkee ja kuulee vaikuttaa hänen kehitykseensä. Joko hyvin tai huonosti – ja sen mukaan käyttäydymmekö lapsen läheisyydessä oikein vai väärin.

Toisin sanoen, lapsi ennen seitsemättä ikävuottaan on pelkkää silmää ja korvaa. Lapsi myös vaistoaa tässä iässä, onko häneen suunnattu rakkaus pyyteetöntä.

Seitsemästä neljääntoista vuoteen toteutuu oppilas- ja arvovaltasuhteen ikäkausi. Nuorella on tällöin sisäinen tarve kunnioittaa vanhempia henkilöitä. Hän tarvitsee lähelleen turvallisen auktoriteetin, johon voi nojata.

Auktoriteettisuhteen tulee olla kuitenkin pakoton.