Lukijoilta

Lukijalta: Aikuissosiaalityöntekijöiden

määrää ei pidä vähentää

Turun Sanomat uutisoi (9.2.), että sosiaalityön uudelleen-organisointi Turussa vähentää aikuissosiaalityöntekijöiden määrää puoleen entisestä. Työntekijät pelkäävät asiakasmäärien kasvavan, asiakkaan kohtaamiseen käytettävän työajan vähenevän, asiakkaassa alkaneen muutoksen tyrehtyvän sekä lakisääteisten tehtävien jäävän hoitamatta.

Sosiaalihuoltolain uudistaminen ja perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnista Kelaan ovat vaikuttaneet aikuissosiaalityön tekemisen edellytyksiin. Kelan kompurointi perustoimeentulotuen kanssa ei ole vähentänyt aikuissosiaalityön taakkaa toisin kuin odotettiin.

Toimeentulotukilakiin sisältyy sanktiopykälä, jonka perusteella Kela voi alentaa toimeentulotuen perusosaa. Tämän jälkeen asiakas on ohjattava aikuissosiaalityöhön suunnitelman laatimista varten. Kela on käyttänyt tuota mahdollisuutta aiempaa enemmän, mikä merkitsee töiden lisääntymistä myös aikuissosiaalityössä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jäi kuntiin. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään usein vuokrarästeihin, joten aikuissosiaalityö on turvaamassa asiakkaiden asumista.

Kelan ja monien muiden viranomaisten on ohjattava ilmeisessä sosiaalihuollon tarpeessa olevat henkilöt hakemaan sosiaalipalveluja. Näihin vastataan palvelutarpeen arvioinnilla, joka edellyttää usein monen eri tahon yhteistyötä.

Tässä prosessissa aikuissosiaalityöntekijä on koordinoivassa roolissa, ja hänen pyynnöstään muiden viranomaisten on osallistuttava palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.

Aikuissosiaalityössä kohdataan niin työttömiä kuin mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja vastataan sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä rakenteellisesta sosiaalityöstä. Aikuissosiaalityöllä on merkittävä rooli työllisyyden parantamisessa, kun työntekijät osallistuvat aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien tekoon.

Työntekijät kannattelevat aikuisia, jotka kriiseissään ovat äärirajoilla ja tilanne heijastuu myös lapsiin. Psykososiaalinen tuki on tärkeää mielenterveysasiakkaille, kun vakava psyykkinen sairaus heikentää arjen sujumista.

Sosiaalisen kuntoutuksen parissa tuetaan nuoria esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkaan pääsyssä ja ehkäistään keskeyttämistä näissä.

Aikuissosiaalityöllä on roolinsa myös rakenteellisessa sosiaalityössä, jolloin muun muassa tuotetaan tietoa asiakkaiden tarpeista.

Sote-uudistuksen myötä asiakkaat tulevat tarvitsemaan paljon palveluohjausta kyetäkseen hyödyntämään suunnitteilla olevaa valinnanvapautta. Tulevaisuus edellyttää eri toimijoiden yhteistyön paranemista ja kuntoutukseen panostamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nähtävissä on, että aikuissosiaalityön työmäärä tulee entisestään kasvamaan. Tällöin työntekijämäärää pitäisi ennemminkin lisätä – ei vähentää.

Katri Ylönen

Laillistettu sosiaalityöntekijä YTL

Riikka Kimpanpää

Johtava sosiaalityöntekijä

Minna Strömberg-Jakka

Sosiaalityön opettaja