Lukijoilta

Hyvinvointiin tarvitaan
yrityksiä ja niiden omistajia

Suomessa haetaan uusia eväitä talouskasvuun, työllisyyteen ja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Myötätuulta on saatu meneillään olevasta noususuhdanteesta, joka on luonut uskoa tulevaisuuteen.

Suhdannekuvan takana vaikuttavat kuitenkin edelleen kiistattomat realiteetit: Suomella on kilpailijamaihin verrattuna kirittävänä pitkä takamatka, joka on seurausta kymmenestä menetetystä kasvun vuodesta.

Yksi vakavimmista ongelmista on heikko työllisyysaste, joka on merkittävästi muita Pohjoismaita alempi.

Näihin vaativiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia lääkkeitä. Ehdotuksemme on kotimaisen omistajuuden vahvistaminen ja sen nostaminen päätöksenteon keskiöön. Näin siksi, että omistajuus luo työtä ja kasvua – toisaalta ilman omistajia ei ole yrityksiä eikä niiden tarjoamia työpaikkoja.

Myös jokainen veroeuro täytyy ensin synnyttää yritystoiminnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mikä sitten on omistajan rooli? Hän tuo yritykseen pääomaa ja kantaa vastuun päätöksistä. Samalla omistaja ottaa riskin siitä, että voi myös menettää koko yrityksen käyttöön antamansa pääoman.

Omistaja tuo yritykseen tahdon kasvaa ja pärjätä. Häntä motivoi myös vastuuntunto: menestys edellyttää toimimista yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien yhteisen edun mukaisesti.

Ja kun liiketoiminta menestyy, yritys voi maksaa palkkoja ja syntyy verotuloja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Kaikki voittavat, kun taloudellinen hyvä pääsee näin kiertämään ja kasvamaan.

Tämän positiivisen ketjureaktion ensimmäiseksi lenkiksi tarvitaan aina omistaja. Omistamisen tulee olla houkutteleva vaihtoehto, jota myös yleinen ilmapiiri kannustaa. Huolestuttavaa kuitenkin on, että EK:n tekemän yrityskyselyn mukaan lähes 80 prosenttia yrittäjistä kokee, että asenneilmasto ei suosi omistamista ja riskinottoa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK onkin julkistanut Suomen päättäjille Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman, joka sisältää 18 uudistusehdotusta kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi.

Toimintaohjelma jäsentyy neljän teeman ympärille: kotitalouksien osakesäästämisen edistäminen ja taloustaitojen parantaminen, verotuksen ennakoitavuuden ja kannustavuuden parantaminen, yritystoiminnan kasvun helpottaminen sekä toimivat rahoitusmarkkinat.

Tavoitteena on kehittää omistajuudelle myönteistä ilmapiiriä ja luoda eväitä Suomen kasvulle ja työllisyysasteen nostolle. Samalla yritykset, yksityishenkilöt ja yhteiskunta voivat vaurastua rinnakkain.

Avainasemassa on pienten ja keskisuurten yritysten kyky investoida, kansainvälistyä ja tarjota työpaikkoja. Kun toimintaympäristö kannustaa omistajuuteen ja on hyvä yritystoiminnalle, syntyy uusia yrityksiä, pienistä yrityksistä kasvaa keskisuuria ja keskisuurista suuria.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tähän tarvitaan henkilöstön ja omistajien yhteisiä ponnisteluita.

Kotitalouksien rooli on kahtalainen. Yhtäältä ne hyötyvät omistajuuden myönteisistä vaikutuksista työllisyyden ja julkisen talouden vahvistuessa. Toisaalta kansalaiset voivat vaikuttaa myös suoraan tulevaan elintasoonsa ryhtymällä yritysten omistajiksi osakesäästämisen kautta.

Säästämällä osakkeisiin säännöllisesti sata euroa kuussa voi säästöjen arvo olla 20 vuoden kuluttua yli 54 000 euroa. Jos säästämisaika olisikin 30 vuotta, säästöjen arvo voisi olla jo lähes 130 000 euroa ja vastaavasti 40 vuodessa yli 280 000 euroa.

Vaurastua voi siis lähes päivittäisen kahvikupin hinnalla.

Mikä sitten puhuu juuri kotimaisen omistajuuden puolesta?

Suomi on suomalaisen omistajan kotikenttä. Hän tekee todennäköisemmin Suomen kannalta myönteisiä päätöksiä: investoi Suomeen, panostaa täällä tapahtuvaan tuotekehitykseen ja vahvistaa täkäläistä osaamista. Samalla hän luo työpaikkoja suomalaisille osaajille.

Toivomme aktiivista keskustelua tärkeästä aiheesta. Vaikutetaan yhdessä sen puolesta, että Suomi uskaltaisi uudistua, talouskasvu vauhdittuisi ja taloudellista hyvää riittäisi mahdollisimman monelle.

Pekka Heikonen

Hallituksen puheenjohtaja

Pemamek Oy

Kari Jussi Aho

Hallituksen puheenjohtaja

Rukakeskus Oy/Pyhätunturi Oy