Lukijoilta

Kai Laitisen Aino Kallas -tutkimus ei ole elämäkerta

Jouko Grönholm moitti (TS 13.7.) Silja Vuorikurun Aino Kallas -elämäkerran markkinointia siitä, että teosta on nimitetty ensimmäiseksi elämäkerraksi Aino Kallaksesta.

Hänen mukaansa Aino Kallaksesta on jo aiemmin julkaistu elämäkerta, kirjallisuudentutkija Kai Laitisen kaksiosainen tutkimus Aino Kallas 1897–1921 vuodelta 1973 sekä Aino Kallaksen mestarivuodet vuodelta 1995.

Vuorikurun Aino Kallas. Maailman sydämessä -teoksessa perustellaan yksityiskohtaisesti, muun muassa sivuilla 272–273, miksi nyt julkaistua teosta voidaan pitää ensimmäisenä elämäkertana.

Laitinen todella aloitti 1950-luvulla Kallaksen elämäkerran, mutta luopui aikeesta ja laati toisentyyppisen, elämänvaiheita ja tuotantoa yhdistelevän kirjallisuustieteellisen tutkimuksen.

Tutkimuksensa ensimmäisessä, 1973 julkaistussa osassa sivulla yhdeksän Laitinen antaa ratkaisulleen kaksi syytä. Aino Kallaksen 1950-luvulla julkaistut päiväkirjat saavuttivat suurta huomiota, eikä Laitisen mielestä ollut tarpeen enää kertoa samaa elämäntarinaa uudelleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Toinen syy oli se, että biografiset lähestymistavat joutuivat humanistisessa tutkimuksessa samoihin aikoihin pois suosiosta.

Aino Kallaksen päiväkirjojen ilmestymisestä kirjoittaessaan Laitinen toteaa, että ”ensimmäisten niteiden ilmestyttyä oivalsin, että tavanomainen elämäkerta ei enää tulisi kyseeseen; ei olisi mitään mieltä ryhtyä uudelleen kuivasti kertomaan sellaista, mikä oli tuoreesti kerrottu päiväkirjassa”.

Samassa yhteydessä Laitinen jatkaa: ”Suunnitelmiani muutti myös esiin rynnistävä uusi kritiikki, joka hylkäsi elämäkerrallisen tutkimustavan ja vaati keskittymistä itse teokseen.”

Elämäkerrasta irtautunutta tutkimusotetta ilmentävät myös Kai Laitisen teosten nimivalinnat.

Teoksen Aino Kallas 1897–1921 vuosiluku 1897 viittaa Kallaksen esikoisteoksen julkaisuvuoteen.

Tutkimuksen kummankin osan alaotsikko lisäksi on Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta. Kai Laitisen tutkimus ei ole perinteinen kirjailijaelämäkerta.

Silja Vuorikuru

sekä Aino Kallas Seuran puolesta

Anne Kolstela

Maarit Leskelä-Kärki

Kukku Melkas

Hilkka Oksama-Valtonen

Pirkko-Liisa Rauhala