Lukijoilta

Seitsemän yliopiston yhteistyössä opiskelijan arki uhkaa unohtua

Opiskelun toimivuus tekniikan koulutuksen yhteistyöyliopistossa on jäänyt avoimeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 12 miljoonan lisäpanos tekniikan koulutuksen lisäämiseksi Varsinais-Suomen seudulla (TS 19.5.) on tervetullut vastaus tekniikan osaajien pulaan Turun seudulla.

Tarpeen paikkaaminen rakennelähtöisesti yhteistyöyliopiston kautta on kuitenkin ratkaisuna kummallinen ja sotii OKM:n aikaisempia tavoitteita vastaan.

Aiemmissa toimenpiteissään OKM on pyrkinyt korkeakoulutuksen keskittämiseen ja filiaalien vähentämiseen. Nyt kuitenkin kaupunkiin, jossa on jo valmiiksi kaksi yliopistoa, ollaan tavoitteesta huolimatta perustamassa viiden muun yliopiston haaraosastoa.

On epäselvää, mihin yhteistyöyliopistoon tulevat opiskelijat otetaan sisään. Pelkona on tilanne, jossa opiskelijat otetaan sisään seitsemään eri yliopistoon, vaikka he opiskelisivat saman katon alla. Tämä johtaisi siihen, että samalla kurssilla istuviin opiskelijoihin pätisi jopa seitsemän eri yliopiston käytänteet esimerkiksi korvaavuuksien ja tenttien tarkistusaikojen suhteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mitä opiskelu seitsemän yliopiston yhteistyöhimmelissä tarkoittaisi? Opetusvastuun jakautuessa seitsemälle eri yliopistolle voi lopputuloksena olla opiskelijan kannalta pirstaleinen kokonaisuus. Jos opetus tapahtuu muualla kuin Turun seudulla, voi lopputuloksena olla lukematon määrä kirjekursseja ja intensiivipäiviä vieraissa kaupungeissa.

Vaikka etäopiskelu ja intensiivipäivät voivatkin tuoda opiskeluun vaihtelua, ei kokonaisen tutkinnon rakentaminen niiden varaan ole mielekästä.

Turun alueen insinöörivajeen paikkaaminen pikaisella purkkamallilla ei varmasti ole kenenkään mielestä tarkoituksenmukaista. Jo olemassa oleviin rakenteisiin tukeutumalla on edelleen mahdollista saada aikaan järkevä kokonaisuus. Tämä vaatii osapuolilta joustavuutta, mutta myös selkeää vastuunjakoa, jossa opiskelijoista vastuussa on pääasiassa muutama taho muiden tukiessa opetussisällön tuotantoa.

Inari Harjuniemi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Miika Tiainen

Turun yliopiston
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja