Lukijoilta

Yksityiset hoitopaikat jääneet vähälle huomiolle

Turussa on lehtijuttujen perusteella ylitarjontaa lapsista ja pulaa päivähoitopaikoista. Samaan aikaan yksityisiä perhepäivähoitajia työskentelee vajailla ryhmillä, kun ei ole riittävästi hoidon tarvitsijoita. Kysyntä ja tarjonta ei ilmeisesti kohtaa Turussa.

Me yksityiset perhepäivähoitajat kun olemme itsenäisiä yrittäjiä ja hankimme itse hoitoon tulevat lapsemme. Mainostamme ja markkinoimme itse itseämme. Eli yksityiseen perhepäivähoitoon ei haku tapahdu kunnan kautta, vaan yhteyttä otetaan suoraan hoitopaikkaan/hoitajaan. Yksityisellä puolella ei päivähoidossa ole hakuaikaa. Kunnan perhepäivähoitajille tullut uusi työaikalaki, ei koske yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityiset hoitajat päättävät itse omat työaikansa, vanhempien tarpeita kuunnellen.

Vanhemmilla, jotka valitsevat lapselleen yksityisen päivähoidon, on mahdollisuus hakea tukea Kelan kautta. Turku maksaa yksityiseen hoitoon kuntalisää ja valtio maksaa hoitorahaa. Tuet kattavat osan hoitomaksusta ja loppuosa jää vanhemmille maksettavaksi. Tarkemmin tietoa saa hoitajilta. Tuet mahdollistavat, että yksityiset perhepäivähoitajat voivat jatkossakin tarjota vanhemmille kodinomaista päivähoitoa pienistä taaperoista koululaisen iltapäivähoitoon asti. Yksityinen perhepäivähoito ei ole mikään järkyttävän kallis, vain varakkaiden perheiden hoitomuoto. Tähän luuloon olen monasti törmännyt, kun minulta on kysytty hoitopaikkoja.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat ihan yhtä lailla kunnan valvomia kuin kunnallisetkin perhepäivähoitajat. Kunta tekee tarkastuksen ja päättää antaako luvan ryhtyä yksityiseksi perhepäivähoitajaksi. Monet vanhemmat haluavat lapselleen kodinomaisen perhepäivähoitopaikan. Voisiko siis yksityinen perhepäivähoito olla se varteenotettava vaihtoehto?