Lukijoilta

Turpeennosto tuhoaa vesistöt

Turpeennosto on aiheuttanut ja aiheuttaa massiivisia tuhoja kymmenille vesistöille, sanoo kirjoittaja.
Turpeennosto on aiheuttanut ja aiheuttaa massiivisia tuhoja kymmenille vesistöille, sanoo kirjoittaja.

Vastauksessaan Iiro Viinaselle Tapio Salminen pyrkii todistelemaan, että turvetuotanto selittää vain pieneltä osin järvien liettymisen (TS 21.11.). Hän viittaa kesän aikana tehtyihin tutkimuksiin mm. Kyyjärvellä ja Keuruulla.

Tutkimukset on tehty ideaaliolosuhteissa ajatellen turvesoilla käytettävää poistovesien puhdistusta kuten allastusta ja imeytystä. Hän jättää huomiotta sen tosiasian, että suurin tuho aiheutuu lietteestä, joka karkaa tuotantoalueelta poikkeustilanteissa rankkasateiden ja kevättulvien aikana.

Valumavesien puhdistukseen tarkoitettu allastuskapasiteetti on tulvatilanteessa liian pieni ja valumavedet menevät ohi koko puhdistuksen. Virtaamien ollessa voimakkaimillaan myös eroosio avoimelta tuotantoalueelta on suurimmillaan.

Lisäksi altaisiin kertyneet lietteet valuvat tulvan mukana vesistöön. Tämän todenperäisyyden vahvistavat paikallisten asukkaiden havainnot turvelautoista ja voimakkaasti lisääntyneistä kiintoaine- ja humuspitoisuuksista nostoalueen alapuolisissa vesistöissä poikkeustilanteiden jälkeen. Tulokset näkyvät myös nopeasti liettyneinä järvinä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nämä jopa vuosittaiset poikkeusolosuhteet eivä sisälly Tapio Salmisen esittämiin päästöarvoihin eivätkä hänen tekemiinsä johtopäätelmiin. Saman virheen tekevät Vapon asiantuntijat ja konsultit vähätellessään turpeennoston aiheuttamaa tuhoa. Myös viranomaiset jättävät lupia myöntäessään poikkeusolosuhteet täysin huomioimatta.

Turvekemikaalit aiheuttavat voimakasta vesien happamoitumista ja orgaanista rehevöitymistä. Tilanne saataisiin hallintaan kemiallisella vedenpuhdistuksella.

Iiro Viinanen on täysin oikeassa todetessaan, että turpeennosto on aiheuttanut ja aiheuttaa todella massiivisia tuhoja kymmenille vesistöille.Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen turvealueet ovat pitkälti kontrollin ulkopuolella. Näytteenotto on riittämätöntä ja viranomaistarkastus tehdään tyypillisesti vain kerran, jos sitäkään, koko toiminnan eli n. 30 vuoden aikana.

Paikallisten asukkaiden onkin syytä olla valppaana. Poikkeavasta havainnosta on syytä tehdä heti ilmoitus ympäristöviranomaisille.