Lukijoilta

Hammashoito lain mukaiseksi

Hammashoitoa pitää lisätä Turussa kaupungin omana tuotantona. Olen nyt seitsemän vuotta seurannut, kuinka hammashoito ei toimi, kuten laki edellyttää. Virasto esitti peruspalvelulautakunnalle 10 hammaslääkärin, 10 hammashoitajan sekä kahdeksan hammashygieenikon vakanssia lisää, mitä esitystä tukivat sekä Sdp että vasemmisto. Lautakunnan porvarillinen enemmistö (kokoomus, vihreät, keskusta, Rkp) päätti kuitenkin hylätä esityksen.

Kaupunki on ostanut viimeisen seitsemän vuoden aikana noin 20 000–28 000 hammaslääkärikäyntiä vuodessa. Ostopalveluna hammaslääkärikäynti maksaa keskimäärin 84 euroa, sekä terveystoimen pienet toimenpidekustannukset. Omana toimintana hinta on keskimäärin 54 euroa käyntiä kohden. Ostot maksavat kokonaisuutena noin 2,4 miljoonaa euroa. Tällä tavalla laskettuna säästäisimme 700 000 – 900 000 euroa vuodessa. Tällöin tarvitsisi ostaa ulkoa vain ruuhkahuippujen palvelut.

Turku on erittäin velkaantunut, ja nykyisten esitysten perusteella lisävelka kasvaa vuonna 2012 sekä taloussuunnitelmakaudella 2013–2015 talousarvioesityksen tietojen mukaan 250 miljoonaa euroa. Sdp:n mielestä nykyinen taloustilanne ei mahdollista enää ideologisia ostopäätöksiä, vaan niiden tulee perustua hintaan ja laatuun.