Lukijoilta

Yksityisen hoitopaikan voi valita yli kuntarajojen

Julkisuuteen heitetty väite perhepäivähoidon tarjonnan tai sen suosion vähenemisestä ei pidä sinällään paikkansa, todetaan kirjoituksessa. Hoitajien löytymiseen ja hoitomuodon käyttöön vaikutetaan, paitsi lainsäädännöllä, paljolti myös kuntakohtaisilla päätöksillä.
Julkisuuteen heitetty väite perhepäivähoidon tarjonnan tai sen suosion vähenemisestä ei pidä sinällään paikkansa, todetaan kirjoituksessa. Hoitajien löytymiseen ja hoitomuodon käyttöön vaikutetaan, paitsi lainsäädännöllä, paljolti myös kuntakohtaisilla päätöksillä.

Viimeaikainen keskustelu kuntatyöaikalain tuomista ongelmista perhepäivähoidon järjestämiseen kaipaa täsmennystä. Puhuttaessa perhepäivähoidosta yleisesti, on yleisölle muodostumassa käsitys, että kaikki tarjolla oleva perhepäivähoito olisi ajautunut valitettavaan varahoitokierteeseen.

On hyvä huomata, että joissakin kunnissa tilanne on osattu ennakoida ja järjestää niin, ettei asiakkaille koidu kohtuutonta haittaa. Yleisölle väärinymmärrysten välttämiseksi kerrottakoon myös, että työaikalaki ongelmineen ei vaikuta mitenkään yksityisen sektorin tarjoamaan perhepäivähoitoon.

Turun ja lähiseudun kunnista löytyy yhteensä satoja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia perhepäivähoitajia. Valtaosa heistä on ammatillisesti päteviä ja pitkän työkokemuksen omaavia.

Kuntien perhepäivähoidon ohjaajilla on hallussaan tiedot hoitajista ja vapaista hoitopaikoista, koska kunnat ovat velvollisia valvomaan yksityisiä hoitajia ja hoitopaikkoja. Vastaavasti laki velvoittaa kaikkia yksityisiä hoitajia ilmoittamaan kunnalle hoidossaan olevista lapsista. Vanhempien kannattaa siis kysyä asuinkuntanne perhepäivähoidon ohjaajalta yksityisen hoidon mahdollisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yksityisen hoitopaikan voi valita yli kuntarajojen.

Usein julkisuuteen heitetty väite perhepäivähoidon tarjonnan tai sen suosion vähenemisestä ei pidä sinällään paikkansa. Kuten jälleen näemme, hoitajien löytymiseen ja hoitomuodon käyttöön vaikutetaan, paitsi lainsäädännöllä, paljolti myös kuntakohtaisilla päätöksillä.

Kyseessä on sentään päivähoitomuodoista vanhin, ei auringon alla mitään niin paljon uutta ole, että tämän hienon ammatin harjoittaminen tai hoitomuodon suosio noin vain loppuisi. Yksityinen sektori on tietenkin riippuvainen myös kysynnän ja tarjonnan laista – eli kysykää. Hoitajat ja tyylit ovat kaikki (onneksi) erilaisia, joten kun etsii, voi löytää omalle lapselle sopivan. Suosituksia voi halutessaan kysyä kunnan perhepäivähoidonohjaajalta.