Kirjoittajavieras

Kirjastosilta elävöittää keskustaa

 Elina Rantanen
Elina Rantanen

Turun kaupunginvaltuusto jätti esityksen Kirjastosillasta päätettäväksi kokouksessaan 14.11. Toivon, että sillasta syntyy tuolloin myönteinen päätös, sillä silta yhdistää Turun uutta ja vanhaa keskustaa tärkeällä tavalla ja on keskeinen pala keskustan kävelyn ja pyöräilyn reitistöllä.

Kirjastosilta purkaa itäisen ja läntisen keskustan välistä pyöräily- ja kävelysumaa luomalla uuden kulkuväylän ja ennen kaikkea ainoan järkevän ja turvallisen pyöräilyreitin niille, jotka tulevat keskustaan Uudenmaankatua tai Kaskenkatua pitkin. Hämeenkadun ja Kirkkosillan välillä ja toisaalta Auransillalla näkee päivittäin hurjia tilanteita, jotka johtuvat kunnollisen pyöräväylän puutteesta. Pyöräilyn pitäisi olla houkutteleva ja turvallinen vaihtoehto kaikille, ei vain niille, jotka uskaltautuvat autojen joukkoon ahtaillakin katuosuuksilla.

Uusi silta edellyttää välttämättä myös siltä aukeavien pyöräväylien kuntoon laittamista: sekä Hämeenkadun että Kauppiaskadun pyörätiet pitää toteuttaa sillan yhteydessä. Hämeenkadun pyörätie jatkuisi luontevasti Uudenmaankadulle, Kaskenmäkeen tulevalle pyöräkaistalle ja Hämeenkadun nykyiselle pyörätieosuudelle. Kauppiaskadun pyörätie muodostaisi ainoan Kauppatorille asti ulottuvan keskustan pyörätien. Kauppiaskadun autoliikenteen ohjautuessa muualle saataisiin joen ja torin välille uusi kulttuurihenkinen kaupunkiolohuone.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Näille liikenneratkaisuille on esitetty vaihtoehdoksi sillan sijoittamista Vähätorin ja Vanhan Suurtorin välille tai Auransillan leventämistä. Ensin mainitun tyrmää museoviranomainen, koska silta olisi liian keskellä kulttuurihistoriaa. Tähän kohtaan sopisi paremmin kävelypainotteinen uuden ja vanhan puolen tapahtumia yhdistävä silta, mutta runsaita liikennetarpeita tai Vähätorin piazzahenkeä vanha sillanpaikka ei palvelisi. Auransillan leventäminen on mahdotonta, sillä se on suojeltu.

Paitsi liikenneväylänä, Kirjastosilta toimisi merkittävänä keskustan elävöittäjänä yhdistäessään kaupallisen ja historiallisen keskustan uudella tavalla. Yhteys Vanhalle Suurtorille paranisi, vaikka silta ei olisikaan juuri torin kohdalla.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä maisema tietysti muuttuisi, mikä on askarruttanut minuakin paljon, mutta mielestäni ei voida puhua maiseman tuhoutumisesta, vaan sen muuttumisesta, uudistumisesta. Maiseman ainutlaatuinen upeus pitää huomioida sillan toteutuksessa erityisellä herkkyydellä. Näin toimittaessa muodostuu uudenlainen, vanhaa kunnioittava kansallismaisema, josta Turku voisi olla ylpeä.