Lukijoilta

Kansanedustajilta pitää kärttää eläkeindeksiä

Kirjoittajaa huolestuttaa, että inflaatio syö eläkeläisten toimeentuloa.
Kirjoittajaa huolestuttaa, että inflaatio syö eläkeläisten toimeentuloa.

Lähes kaikki ehdokkaat, joita tuli vaaleissa seuratuksi, antoivat vaalilupauksia eläkeindeksin eli ”taitetun indeksin” korjaamiseksi. Valittuja edustajia pitää nyt vain muistuttaa asiasta koko vaalikauden ajan. Hallitusohjelma löytyy internetistä. Kysyin indeksin korjaamisesta suoraan muun muassa maakuntamme kansanedustajilta sähköpostitse. Kukaan ei ole selvää vastausta antanut, jos yleensä on vastannut mitään.

Hallitusohjelman sivuilla 64–65 on eläkeläisten asioista muun muassa seuraavaa: ”Asetetaan työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita”. Koska asetetaan ja kuka? ”Tässä työssä yhteen sovitetaan työeläkkeiden ostovoimasta huolehtiminen, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys ja kohtuullisina pysyvät työeläkemaksut.” Tästä saadaankin jo aikamoinen indeksin laskentakaava!

”Varmistetaan, että eläkkeensaajien edustus on mukana selvitystyössä.” Kokoomus ja vasemmistoliitto löysivät toisensa, mutta kuka valitsee edustuksen ja kenet? ”Työryhmä kuulee muita työnsä kannalta tärkeitä sidosryhmiä.”

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

”Työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista jatketaan.” Vedetäänkö sijoituksia pois PIIGS-maista nopeutetulla aikataululla ennen kuin ne haihtuvat sijoittajien vastuu -kaivoon?

”Työeläkelaitosten keskinäisen kilpailun ja yhteistyön suhdetta selkiytetään aiemmin tehtyjen kilpailuselvitysten pohjalta”. Säästetään siis Olli Pusan arvioima 500 miljoonaa euroa eläkerahojamme turhasta byrokratiasta? ”Työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön valmistelu keskitetään sosiaali- ja terveysministeriöön.” Paula Risikko (kok) ryhtynee nopeasti töihin?

Inflaatio on jo 3,5 prosentissa. Vuoden alun 1,35 prosentin korotuksesta on vain muistot jäljellä. Nyt kuuluu kummia. Taitettu indeksi on tuomassa eläkeläisille 1.1.2012 varmaan ainakin tuon 3,5 prosenttia (Tilastokeskus, Ilkka Lehtinen). Ei se siis aina ole kirosana. Vielä oikeudenmukaisempaa olisi, jos eläkkeitä tarkistettaisiin kuluttajahintaindeksin mukaan ja kaksi kertaa vuodessa. Verotulotkin kasvaisivat nopeammin.

Työtä riittää, itse aiheutettu inflaatio laukkaa ja aikaa kuluu. Taitaa mennä koko vaalikausi niin kuin meni viime kausikin, eikä lupauksia lunastettu. Moni käsi ehtii kylmetä ennen kuin parannusta tapahtuu.