Lukijoilta

Tukea uusiin ideoihin

Tutkija Lauri Rapeli kirjoitti lauantaina 19.2. konservatismin vaihtaneen leiriä oikealta vasemmalle. Tämän voi tulkita siten, että vasemmiston luoma hyvinvointivaltio, niin sanottu pohjoismainen hyvinvointimalli on siinä määrin toteutunut, mutta uhattuna, että sen puolustajia voi hyvinkin pitää nykyajan konservatiiveina.

Mutta mitä tulee elinkeinoelämään, niin asia ei ole ollenkaan näin. Kun vertaillaan vasemmiston ja oikeiston verolinjoja, niin oikeiston konservativismi paljastuu. Oikeiston veropolitiikka pyrkii ylläpitämään olemassa olevaa yrityskulttuuria erilaisin maksuhelpotuksin ja tuin siirtämällä verovastuun kuluttajille.

Oikeisto väittää näin lisäävänsä työllisyyttä, vaikka parhaimmassa tapauksessa siten kyetään vain ylläpitämään olemassa olevaa työllisyyttä. Kuluttajien rokottaminen lisäksi toimii kulutusta vähentävänä ja pitkällä tähtäimellä siis vähentää työn tarvetta.

Vasemmisto on linjauksissaan voimakkaasti painottanut tarvetta luoda uutta ja lisätä työllisyyttä nimenomaan uuden työn kautta. Uusien innovaatioiden ja palveluiden läpilyönti edellyttää myös reagointikykyistä ja notkeaa kuluttajakuntaa, eli kulutusverojen tasossa on oltava tarkkana.

Yhteiskunta ei saa alkaa yritysten sosiaaliaputoimistoksi, kuten oikeiston veromallissa on tapahtumassa, vaan tukien tulee jatkossakin kohdistua uusiin ideoihin, innovaatioihin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.