Kirjoittajavieras

Kesätyöpaikat tarjolle!

Jaana Mäkikalli
Jaana Mäkikalli

On taas se aika vuodesta, jolloin eri alojen opiskelijat etsivät kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Onneksi elinkeinoelämä näyttää tänä vuonna paremmalta kuin parina aiempana vuonna.

Yritykset palkkaavat työntekijöitä, joten toivoa sopii, että myös kesätöitä olisi tarjolla aiempaa useammalle. Ilahduttavasti tästä on ollut viitteitä ainakin lehti-ilmoitusten muodossa.

Tarjotut työskentelymahdollisuudet ovat nuorelle arvokkaampia kuin mitä itse työstä saatu palkka rahana merkitsee. Kesätöinä voi suorittaa vaikkapa pakollista opintoihin kuuluvaa harjoittelua, jota ilman opiskelija ei voi valmistua.

n

Kesätyössä nuori oppii työn merkityksen. Samalla oma raha tuo nuorelle myös vastuuta. Legendat myöhässä töihin tulevista pullamössönuorista elävät sitkeästi. Tosiasia on kuitenkin se, että valtaosa näistä kesätyön ja harjoittelupaikan hakijoista on hyvin motivoituneita ja oppimishaluisia nuoria aikuisia.

Kesätyössä nuori oppii paljon muutakin kuin vain työn mekaanisen suorittamisen. Hän esimerkiksi näkee, kuinka toimitaan yhteisössä, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Se ei ole aivan selvää kaikille nuorille: koulussa ja oppilaitoksissa hengaillaan tiukasti oman ikäisten kanssa eikä perhepiiriin välttämättä enää kuulu entisenkaltaista sukupolvien kirjoa. Samalla myös työyhteisö oppii toimimaan eri-ikäisten ihmisten verkkona. Ei ole myöskään selvää se, että yrityksissä olisi vakituisesti töissä vaihtelevan ikäistä työvoimaa.

Kesätyöntekijät antavat myös työyhteisölle. Nuoret katsovat asioita uudesta, tuoreesta tai aivan ennalta arvaamattomasta näkökulmasta. He eivät tahallaan kyseenalaista, mutta varmasti esittävät kysymyksiä, joita organisaatioissa ei ole osattu edes miettiäkään. Näihin kysymyksiin kannattaa tarttua ja ottaa oppi myös organisaatiolle.

n

Nuorten kautta yritys saa arvokasta tietoa vaikkapa toimimisesta sosiaalisissa medioissa. Nämä diginatiivit ovat lisäksi yritysten tulevaisuuden asiakkaita. Kannattaa siis käyttää tätä voimavarana esimerkiksi uusien tuotteiden ja tuoteideoiden suunnittelemiseen.

Opiskelevat nuoret saavat perusammatilliset valmiudet oppilaitoksissa, mutta työn tekeminen opitaan vain työtä tekemällä. Turun kauppakamari haastaa yritykset ja organisaatiot työllistämään sijaisia, apulaisia ja uusia työntekijöitä taas tänäkin kesänä! Tarjotkaamme siis opiskelijoille ja muillekin nuorille näitä tilaisuuksia kasvaa sosiaalisesti, opetella työnteon arkea sekä parantaa ammatillisia valmiuksiaan.

l  Kirjoittaja on koulutus- ja työvoimavaliokunnan sihteeri, yhteyspäällikkö, Turun kauppakamari.