Lukijoilta

Perheministeriä tarvitaan

Pääministeri Mari Kiviniemen ehdotus erillisen perheministerin nimeämisestä on kannatettava avaus perhekeskeisen näkemyksen laajentamiseksi. Perheen hyvinvoinnista huolehtiminen on koko yhteiskuntamme toimivuuden ja kehittymisen ydintehtävä.

Tärkeää on perheen omien voimavarojen tukeminen ja saaminen paremmin käyttöön. Varhainen lapsiperheille suunnattu tuki heidän omissa ympäristöissään edistää tehokkaasti hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien syntymistä.

Perheiden kanssa tehtävässä työssä käy selväksi, että yhden perheen eri jäsenten hoitaminen eri hoitopaikoissa, usein monimutkaistaa ongelmia ja vaatii enemmän resursseja, kuin perheen kokonaisvaltainen hoitaminen.

Perheministerin tehtäväalueiseen sopisi laajan ja kokonaisvaltaisen näkemyksen ylläpito ja jalkauttaminen perhepoliittisen ohjelman kautta koskemaan kaikkia hallinnonaloja, ei vain työn ja perhe-elämän sovittamisen sektoreita.

Toivottavasti keskustelu tulevan perheministerin tarpeellisuudesta ja tehtävien sisällöistä jatkuu ja poikii uusia ajatuksia.