Lukijoilta

Matkustajalaivan paikka olohuoneessa?

Meille turkulaisille on suotu erinomainen yhteinen olohuone, Aurajoen itä- ja länsirannat, alkaen Valkoisesta talosta itäpuolella ja vastaavasti Forum Marinumista lännessä. Tästä on kiittäminen kaupungin panostusta jokirannan viihtyvyyteen telakkatoiminnan loputtua sekä suurten purjelaivojen tapahtuman mukanaan tuomaa huomiota.

Tähän mennessä alueelle sijoitetut laivat ovat mahdollistaneet esteettömän näkymän rannalta toiselle. Nyt olemme hyväksymässä tilaan sopimattoman laivan, MS Boren, sijoituksen keskelle turkulaisten yhteistä olohuonetta. Onko niin, että jos puisto ja puiston käyttäjät eivät voi valittaa mahdollisista vaikutuksista Barkerin puistoon sijoitetun pääoman arvoon, niin puiston edustalla on laivan paikan oltava?

Tämä kooltaan kyseiseen paikkaan täysin sopimaton laiva peittää vastarannan näkymän täysin. Eikö niillä sadoilla tai tuhansilla Itäistä rantakatua esimerkiksi työmatkaansa polkien tai kävellen taittavien ihmisten, puhumattakaan turisteista, näkymän pilaamisella ole mitään merkitystä?

Ymmärrän hyvin, että 1970-luvulla, jolloin rannan käyttö ei ollut nykyisellä tasolla, laiva oli telakalla Barkerin puiston edessä. Mutta 2010 Aurajokirannan yleisen ilmeen muututtua täysin ei sitä voi ymmärtää.

Kirjoituksessa 25.11. sivuttiin mielestäni oikeaa sijoituspaikkaa tämän kokoiselle laivalle. Tämä sijoituspaikka olisi satamassa, Turun linnan edustalla.

Laivan sijoituspaikkaa mietittäessä tulisi ottaa huomioon Aurajokirannan nykyinen ilme ja käyttäjät, eikä perustella laivan sijoituspaikkaa vetoamalla siihen, missä laiva on saattanut talvehtia neljäkymmentä vuotta sitten.