Lukijoilta

Joulumieltä
Esko Valtaojan kolumnista

Esko Valtaojalle kiitos erinomaisesta kolumnista (TS 14.12). Luonnontieteisiin perustuvien kolumnien lisänä tämä poikkeuksellinen poliittinen kannanotto tuli juuri oikeaan aikaan ja tärkeästä asiasta. Kirjoituksessa tuodaan esille koko suomalaisen yhteiskunnan nykytila erinomaisen selkeästi. Loistavaa aamuluettavaa aiheesta, jonka myös jokainen poliittinen päättäjä tuntee ja tietää sydämessään, mutta ei ole valmis tekemään mitään asian korjaamiseksi.

Seuraavissa vaaleissa äänestämään menevien olisi syytä tutustua aiheeseen laajemmin, jotta tämä eriarvoisuuden kasvu saadaan katkeamaan. Suomi on kärkimaa monessa hyvässä, mutta tällaisen tilaston kärjessä on Eskon sanoin hävettävää olla.

Gallupien mukaan kansa ei tätä vieläkään ymmärrä, sillä eriarvoisuuden lisääntymisestä vastuussa olevat päättäjät pitävät edelleen kärkipaikkaa kannatusluvuissa. Toivon, että Esko Valtaojan kirjoitus avaa heidänkin silmät, jotka markkinatalouden huumassa eivät ymmärrä miten ikävää olisi rikkaidenkin elää yhteiskunnassa, jossa tuloerot kasvaa vuosi vuodelta.

Oikeudenmukainen, tasa-arvoisuutta lisäävä progressiivinen verotus antaa myös köyhälle kansalle motivaation yrittää ja se on myös hyvätuloisten etu. Tämän tiesi jo antiikin filosofit aikoinaan. He ymmärsivät, että yhteiskuntarauha ja hyvinvointi toteutuu ainoastaan sillä, että rikkaiden ja köyhien tuloeroja tasataan molempia osapuolia kannustavalla tulojen jaolla, tasaverolla ei sitä saavuteta koskaan.