Lukijoilta

Kohtuuttomat vuokrankorotukset
– asukkaiden ääni jäi kuulematta

TVT Asunnot Oy on unohtamassa tehtävänsä, jonka mukaan sen tulee luoda ja ylläpitää kohtuuhintaista ja laatutasoltaan asukkaiden tarpeita vastaavaa vuokra-asuntokantaa Turussa, sanoo kirjoittaja.
TVT Asunnot Oy on unohtamassa tehtävänsä, jonka mukaan sen tulee luoda ja ylläpitää kohtuuhintaista ja laatutasoltaan asukkaiden tarpeita vastaavaa vuokra-asuntokantaa Turussa, sanoo kirjoittaja.

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelmassa vuosille 2009–2013 todetaan oman asuntotuotannon tavoitteista seuraavaa: Kaupungin asuntoliiketoiminta perustuu toisaalta elinkeinopoliittisiin ja toisaalta sosiaalipoliittisiin lähtökohtiin. Oman asuntotarjonnan avulla kaupunki voi myös tasapainottaa suhdanteista johtuvia asuntojen hintojen vaihteluja. Riittävän laajan asuntoliiketoiminnan avulla kaupungilla on mahdollisuus edesauttaa toimivien asuntomarkkinoiden kehitystä ja mahdollistaa omalta osaltaan, että turkulaisille on tarjolla riittävä määrä kohtuuhintaisia, erityyppisiä vuokra-asuntoja.

Elinkeinopoliittisesti kaupungin on tärkeätä olla mukana asuntoliiketoiminnassa, koska korkeatasoinen ja monipuolinen, asumiskustannuksiltaan kohtuuhintainen asuntotarjonta on olennainen tekijä kaupungin kilpaillessa yrityksistä ja työntekijöistä. Sosiaalipoliittisesti omalla asuntotarjonnalla on tärkeä merkitys kaupungin kehityksen ohjauksessa ja sosiaalisten ongelmien hallinnassa. Oman asuntoliiketoiminnan avulla kaupunki edesauttaa sitä, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus löytää ilman kohtuuttomia taloudellisia ja ajallisia uhrauksia itselleen toiveidensa ja tarpeidensa mukainen asunto.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

TVT Asunnot Oy:n asunnoissa vuokrat nousevat 1.3.2011 lähtien asuntoa kohden keskimäärin 18 euroa kuukaudessa. Ylimitoitettu vuokrankorotus ei ole perusteltu hoitokustannusten nousulla. Lisäksi lähes samansuuruinen vuokrankorotus erikokoisissa asunnoissa kohtelee asukkaita epätasavertaisesti.

TVT Asunnot Oy on unohtamassa tehtävänsä, jonka mukaan sen tulee luoda ja ylläpitää kohtuuhintaista ja laatutasoltaan asukkaiden tarpeita vastaavaa vuokra-asuntokantaa Turussa. Tuottotavoitteeseen perustuvat laajamittaiset vuokrankorotukset johtavat tilanteeseen, jossa korotusten lopullinen tulosvaikutus on negatiivinen. Vuokrankorotukset lisäävät vuokralaisten vaihtuvuutta ja poistumaa heikentäen yhtiön tuloksia. Lisäksi asukasrakenne muuttuu sosiaalista tukea tarvitsevien vuokralaisten suuntaan, joka lisää sosiaalitoimen menoja.

Turun Sanomissa 27.11. uutisoitiin, että Turun kaupungin omistaman TVT Asunnot Oy:n hallitus päätti nostaa yhtiön noin 11 000 vuokra-asunnon vuokraa keskimäärin 2,7 prosenttia. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Toni Eklundin mukaan päätös oli yksimielinen. TVT Asunnot Oy:n asukasneuvoston kokouksessa 23.11. vastustimme yksimielisesti ylisuuria vuokrankorotuksia. Asukkaiden ääni jäi siis jälleen kerran kuulumatta yhtiön hallituksen kokouksessa.