Lukijoilta

Pankkien luotonanto edelleen vailla vastuuta

Kirjoittaja kaipaa selvittelyä siitä, miten Euroopan maat selviytyvät pankkien kujanjuoksusta. Erityisesti Irlannin Pankkien toiminta saa häneltä moitteita.
Kirjoittaja kaipaa selvittelyä siitä, miten Euroopan maat selviytyvät pankkien kujanjuoksusta. Erityisesti Irlannin Pankkien toiminta saa häneltä moitteita.

Pohdin aiemmin pankkien stressitestejä ja totesin riskinä olevan edelleen sen, että pankit tuhoavat omat toimintaedellytyksensä. Stressitesteissähän mitattiin pankkien kestokykyä ulkoisen toimintaympäristön paineille.

Testien asetelma oli siis päälaellaan siihen nähden, mitä pitäisi seurata ja arvioida pankkien osalta eli pankkien omaa toimintatapaa. Irlannin pankkitestit läpäisseet pankit ovat muutamassa kuukaudessa osoittautuneet suoritustilassa oleviksi.

Tämänhän ei olisi pitänyt jäädä huomiotta pankin johdolta, tilintarkastajilta, luottoluokituslaitoksilta, pankkivalvonnalta tai stressitestien tekijöiltä. Vastuullisten osaaminen ja vastuu voidaan perustellusti kyseenalaistaa. Pankkien holtittoman toiminnan yhteiskunnalliset seuraukset eivät ole minkään testauksen ja ennakoivan arvioinnin kohteina.

Kansalaisten asema ja rooli tulee tässä tilanteessa varsin koomilliseksi. Ainoa informaatio, jota tarjotaan, verhotaan puolueettomaksi ja tutkimukselliseksi. Se osoittautuu harhaiseksi, tarkoituksellisesti vääristetyksi tai osaamattomien tuherrukseksi. Asian suuruusluokkaan nähden arviointitiedon kestämättömyys jättää monia kysymyksiä. Mitä suurempia ratkaisuja tehdään, sitä pienempi rooli jätetään kansalaisille ja kansalaismielipiteelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eduskunta kyllä järjestää selontekoja ja laajaa valmistelua monesta pienemmästä asiasta. Nyt tarvittaisiin näiden finanssikysymysten taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia ja laajaa selontekoa ja avaraa kansalaiskeskustelua. Finanssitalouden tietämys ja ymmärrys pitäisi ottaa myös kansalaiskasvatuksen yhdeksi osaksi.

”Ainoa informaatio, jota tarjotaan, verhotaan puolueettomaksi ja tutkimukselliseksi.”

Koko finanssikriisin hoidossa unohtuu luotettava tietopohja ja laaja kansalaiskeskustelu. Isoimmat asiat viedään läpi viikonloppuna tai viikossa ilman, että eduskuntakaan edes tarkastelee laajemmin asiaa. Selittelevä ja peittelevä tiedotus on hallinnut asioiden hoitoa. Eriävät mielipiteet leimataan erilaisten vitsausten ja katastrofiuhkien avulla. Esiin manattuja riskejä ei liitetä harjoitettuun politiikkaan. Kreikan kohdalla laina- ja takuupaketilla piti estää palon leviäminen. Samaa väitettä viljellään nytkin. Tosin jo tunnustetaan osin palon jo ehkä karanneen. Eli yhteisvastuulla sitoutuminen lisävelkoihin tulee muodostumaan sinänsä jo katastrofiuhkaksi.

Tämän analyyttinen ja rehellinen tarkastelu puuttuu. Puhutaan kuin hallittuja velkasaneerauksia ei olisi koskaan eikä missään tehty. Sijoittajien riskipreemioista puhutaan innolla nousseiden korkojen osalta, riskien laukeamisen taas tulisi koskea vain veronmaksajia. Kapitalismin perusperiaate on voimassa vain osittain.

Nyt tarvittaisiin todella vakavaa selvittelyä siitä, miten Euroopan maat selviytyvät tästä kujanjuoksusta. Sen tulee olla avointa ja monipuolista sekä erilaisia vaihtoehtoja sisältävää valmistelua, kansalaiskeskustelua ja ilman kiireellä manipulointia.