Kirjoittajavieras

Pikaraitiotie on lähitulevaisuutta

Elina Rantanen (vihr).
Elina Rantanen (vihr).

Keskustelu pikaraitiotien mahdollisuuksista Turun seudulla on nostanut ratikkahankkeen ansiokkaasti esille. Keskustelua tarvitaan, jotta tahto ja tarve raitioliikenteen palauttamiseksi seudulle käyvät ilmi.

Turun Sanomien teettämän kyselyn mukaan enemmistö Turun seudulla asuvista vastaajista kannatti pikaraitiotietä. Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt, että Turun kuormitetuille joukkoliikennelinjoille toteutetaan pikaraitiotie, kun sille on rahoitukselliset ja kaavalliset edellytykset sekä valtion rahoitus ja muiden seudun kuntien osuus toteutuksesta on sovittu.

Näkemykset pikaraitiotien tarpeellisuudesta Turun seudulla heijastavat haluja nähdä tämän päivän trendejä Turunkin kaupunkikuvassa.

n

Pikaratikalla halutaan, sekä kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoilua, että muokata kaupunkikuvaa tiiviimmäksi, ekologisemmaksi ja modernimmaksi. Yksityisautoilun ongelmia ratkottaessa tehokas joukkoliikenne on yksi keskeisistä keinoista. Merkittävimpiä ihmisten joukkoliikennekäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat vuorojen nopeus ja tiheys. Raitiovaunujen matkanopeus on noin 20 prosenttia suurempi kuin vastaavan bussilinjan, koska ne kulkevat omilla kaistoillaan. Yksi kuljettaja voi kuljettaa kahdella vaunulla jopa 600 matkustajaa siinä missä yhden bussin kapasiteetti on maksimissaan 150 matkustajaa. Raitiovaunujen energiankulutus matkustajaa kohden on noin puolet siitä mitä bussit kuluttavat. Paikallisesti raitiovaunu on täysin saasteeton, ja sen kuluttama sähkö voidaan tuottaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Pikaraitiotie on kaupunkikuvan kannalta merkittävä investointi. Euroopan kaupungeissa, joissa pikaraitiotie on jo toteutettu, sen suosio on lisännyt mm. keskustan kauppojen suosiota. Näistä paikoista on raitiotieinvestoinnilla tullut vetovoimaisia ja dynaamisia eurooppalaisia kaupunkeja.

n

Pikaraitiotien rakentamiskustannuksia ei tarvitse arvailla. Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvityksessä esitetty investointikustannus perustuu useiden kaupunkien kokemuksiin. Esitetyillä kustannuksilla – rata noin 220 miljoonaa, varikko noin 20 miljoonaa ja vaunut noin 45 miljoonaa euroa – raitiotie saadaan toteutettua. Kustannukset ovat moniin muihin hankkeisiin verrattuna hyvin tiedossa.

Raitioliikenteen paluu Turkuun ei ole enää pelkkä toiveuni. Koska periaatepäätös on tehty ja radan rakentamiseen on varauduttu jo monissa kaavoissa, on rahoitus varmistettava. Ensi vuonna tehtävään hallitusohjelmaan, liikennepoliittiseen selontekoon ja valtion pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaan on saatava kirjaus Turun pikaraitiotiestä.

Näin varmistetaan, että ratikka palaa Turun seudulle, pikana.

• Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu (vihr).