Lukijoilta

Sopeutumista yhdessä tekemisen kautta

Kaikille tytöille tarkoitetut tyttöjen talot ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa monikulttuuriset tytöt voivat tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja harjoitella suomen kieltä yhteisen tekemisen lomassa, toteavat kirjoittajat.
Kaikille tytöille tarkoitetut tyttöjen talot ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa monikulttuuriset tytöt voivat tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja harjoitella suomen kieltä yhteisen tekemisen lomassa, toteavat kirjoittajat.

Turun Vimmassa järjestettiin Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön seminaari tiistaina 16.11. Seminaarissa pohdittiin monikulttuurista tyttötyötä monista eri näkökulmista. Keskustelussa nousi esiin hyviä käytäntöjä ja ideoita liittyen maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Me järjestäjätahoina haluamme tuoda niitä laajempaan keskusteluun Turun seudulla.

Seminaarin puheenvuoroissa ja keskusteluissa korostui maahanmuuttajatyön luottamuksellisuuden ja pitkäjänteisyyden tärkeys. Maahanmuuttajien tavoittaminen ja heidän sopeutumistaan tukevien työmuotojen kehittäminen on haastavaa. Maahanmuuttajien erityistarpeet ja palvelut kohtaavat parhaiten matalan kynnyksen toimipisteissä. Järjestöt, kuten setlementtityön yhdistykset, tarjoavat paljon tällaisia helposti saavutettavia palveluita, jotka pääsääntöisesti tuotetaan projektirahoituksella. Tämä tekee pitkäjänteisen toiminnan tarjoamisen haasteelliseksi, sillä projektiluontoisessa työskentelyssä työntekijät ja hankkeet vaihtuvat tiheään.

Maahanmuuttajatyttöjen ja nuorten naisten kohtaamisessa korostuu vuorovaikutuksessa vaadittava luottamuksen, turvallisuuden sekä toisen kunnioituksen lähtökohdat. Hymyilevien kasvojen taakse verhoutuu todellinen tuen tarve, joka tulee esiin pitkän tuntemisen ja yhdessä tekemisen kautta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aidon kohtaamisen ja keskustelun kautta autetaan maahanmuuttajia sopeutumaan, viihtymään ja pärjäämään suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikille tytöille tarkoitetut setlementtien Tyttöjen Talot ovat matalan kynnyksen paikkoja, jossa monikulttuuriset tytöt voivat tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja harjoitella suomen kieltä yhteisen tekemisen ja harrastamisen lomassa. Tyttöjen Taloilta 12–28 -vuotiaat tytöt saavat tukea myös vaikeissa elämäntilanteissa. Turun lisäksi Tyttöjen Taloja löytyy tällä hetkellä Helsingistä, Oulusta ja Tampereelta. Lisätietoa tyttötyöstä löydät osoitteesta: www.tyttötyö.fi.

”Aidon kohtaamisen ja keskustelun kautta autetaan maahanmuuttajia sopeutumaan, viihtymään ja pärjäämään suomalaisessa yhteiskunnassa.”

Vastaavia paikkoja tarvittaisiin myös naisille, pojille ja miehille. Maahanmuuttajanaisista suuri osa on pienten lasten äitejä, joiden mahdollisuus oppia suomea ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin on heikko. Pienten lasten äideille pitäisi olla oman kodin lähellä paikkoja, jonne he voivat tulla lasten kanssa.

Seminaarissa puhunut vuoden 2010 pakolaisnainen Nasima Razmyar korosti osaltaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä vaikeiden ristiriitojen välttämiseksi maahanmuuttajaperheissä.

Kotouttamistoimenpiteissä pitäisi huomioida suomen kielen opiskelun lisäksi kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtäminen. Ilman tällaista kulttuurin tulkkausta ympäröivä yhteiskunta saattaa vaikuttaa maahanmuuttajaisistä ja -äideistä uhkaavalta ja lasten, erityisesti tyttöjen, tekemisiä kontrolloidaan liikaa. Maahanmuuttajavanhemmille pitäisi olla tarjolla ryhmiä, joissa he voisivat keskustella lasten kasvattamisesta vieraassa maassa. Sopivia ryhmänohjaajia ja kulttuuritulkkeja löytyisi varmasti myös maahanmuuttajien keskuudesta.