Lukijoilta

Tyhjä turvatalo ei ole
ensi- ja turvakodin syy

Y

ksityisen turvatalon johtaja Joni Aunela kertoi (TS 17.11. ), että turvatalo on ollut tyhjäkäynnillä, koska yhteistyö Turun ensi- ja turvakodin kanssa on jäänyt palaverien asteelle.

Syytös on epäoikeudenmukainen, sillä ensi- ja turvakodilla ei ole mitään keinoja vaikuttaa tilanteeseen. Perheväkivaltaan apua tarvitsevat tulevat turvakotiin kaupungin lastensuojelun lähetteellä eli kaupunki päättää, mitä palveluja se käyttää.

Vastoin Aunelan käsitystä, uusille toimijoille on Turun seudulla tilaa, sillä tilastojen mukaan huomattava osa perheväkivallasta kärsivistä perheistä ei saa apua riittävän aikaisin. Selvyyden vuoksi jutussa olisi voinut mainita, että turvatalon ja ensi- turvakodin toiminnat eivät ole päällekkäisiä. Ensi- ja turvakodissa on ympärivuorokautinen henkilöstö ja se on erikoistunut perheväkivallan kaikkien osapuolien auttamiseen sekä väkivallan ehkäisyyn. Toiminnalla on tarkat laatukriteerit ja yli 30 vuoden kokemus.

Suurimmaksi sylkykupiksi jutussa joutuu Raha-automaattiyhdistys (Ray), joka Aunelan mukaan avustuksineen vääristää kilpailua. Muistutukseksi vielä, kuten jutussakin mainitaan, Ray ei tue varsinaista turvakotitoimintaa.

Jutussa väitetään, että kaupunki tukee ensi- ja turvakoteja lähes miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaupunki ostaa ensi- ja turvakotipalveluja apua tarvitseville perheille, joten tuesta ei ole kysymys.